Tidiga tecken på frånvaro 

En ökande skolfrånvaro kan beskrivas som en process där problemen med skolgången oftast först märks i hemmet, då det för varje dag blir svårare för barnet att ta sig till skolan. Så småningom kan förseningarna bli till frånvaro från enskilda lektioner. Barnet kan vara frånvarande från vissa lektioner eller vid vissa tider under skoldagen eller veckan. Ju mer sammanhängande frånvaron fortsätter desto mer ökar risken för att barnet uteblir från skolan. Samtidigt blir det allt svårare för barnet att återvända till skolan.  

Om du som förälder märker tidiga tecken på frånvaro hos ditt barn är det viktigt att genast vara i kontakt med skolan, antingen en lärare eller elevvårdspersonal. Eftersom tidiga tecknen på frånvaro ofta först syns i hemmet kan det ta en längre tid innan skolans personal märker att ditt barn har utmaningar att komma till skolan.  

Tidiga tecken på frånvaro kan till exempel vara:

 • klagomål eller invändningar mot att gå till skolan  
 • dåligt humör eller raseriutbrott, särskilt på skolmorgnar   
 • oförmåga eller motvilja att vakna och göra sig redo för skolan i tid   
 • andra beteenden som tyder på motvilja att gå till skolan (t.ex. långsam att komma upp ur sängen eller göra sig redo för skolan, låser in sig i badrummet)   
 • svårigheter att somna på kvällen före skoldagar  
 • återkommande fysiska besvär (t.ex. illamående, magont, huvudvärk, yrsel, trötthet) som försvinner eller avtar när barnet tillåts stanna hemma från skolan  
 • barnet berättar ofta om dåliga upplevelser i skolan, mobbning, är rädd för människor osv  
 • svag relation mellan barnet och lärare, barnet upplever att läraren inte är intresserad  
 • ökade förseningar  
 • frånvaro särskilt under vissa dagar då det t.ex. är prov, föredrag eller ett särskilt ämne  
 • olovlig frånvaro  
 • ständig kontakt med föräldrarna eller ständig oro för föräldrarna under skoldagen 
 • ångest- och paniksymtom 
 • ökat antal besök hos skolhälsovårdaren eller annan elevvårdspersonal  

Som förälder är det bra att vara medveten om tidiga tecken på frånvaro och känna igen dessa varningssignaler. Under barnets skolgång kan utmaningar dyka upp vid olika tidpunkter under skolåren och då är det bra att känna igen varningstecken och genast ta itu med problemen. Ta upp saken till samtal med ditt barn och försök hitta lösningar tillsammans. Var med låg trösken i kontakt med skolan. Genom samarbete kan ni stöda ditt barns inlärning, välmående och skolgång.