Om föräldragemenskap

Fem fakta om föräldragemenskap 

  1. Ju bättre föräldrarna känner varandra, desto tryggare blir skolmiljön: mindre mobbning och bättre skolresultat. 
  1. Ju bättre föräldrarna samverkar, desto positivare ställer sig föräldrar och barn till skolan.  
  1. Föräldragemenskap stöder både den enskilda läraren och skolan i stort. 
  1. Föräldragemenskap stöder också barnen till mindre närvarande föräldrar. 
  1. Tillit mellan föräldrarna och lärarna ökar tryggheten och skolresultaten. 

Källa: Thomas Nordahls bok Hjem og Skole