Styrdokument på daghem

Arbetet på våra daghem styrs av lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik. 

I planen för småbarnspedagogik betonas betydelsen av en tillitsfull relation och ett fungerande samarbete mellan hemmet och daghemmet. Det här bidrar till att barnet mår bra och känner sig tryggt på daghemmet.


Material

Läs gärna vår broschyr “Dagis börjar – Välkommen!”. Den är riktad till föräldrar.