Uncategorized

Nytt poddavsnitt: "Varför mår flickor sämst?"

Ett nytt poddavsnitt är ute! Rubriken är "Varför mår flickor sämst?". https://soundcloud.com/hemochskolaifinland/varfor-mar-flickor-samst?fbclid=IwAR0Vaq3NV4vWrlgQY952BiYaIPUc-Q0pdzhbKVgsl-JioT42n10OIH1E9ns Elever i årskurserna 7-9 och andra stadiets utbildningar upplever allt mera ångest, depression och utmattning. Det här gäller i synnerhet bland flickorna. Varför är det så här och vad kan vi som föräldrar och lärare göra för att...

Artikel

Lasse Grönroos råd: Fortsätt läsa

Det var inte självklart att bli journalist. Eller var det? Lasse Grönroos minns travar med böcker, serietidningar, rollspel och han har bra minnen från gymnasiet. – Vi gick ofta till biblioteket med min pappa. Jag lånade inte alla gånger men ville hänga med till biblioteken i Nordsjö och Östra centrum...

Kolumn

Barnen och de unga i offside

Oron gnager och känslan av oskälighet är stark när jag sätter mig ner för att skriva den här kolumnen. Barnens och ungdomarnas idrotts- och musikhobbyer är på timeout, huvudstadsregionens gymnasier distansarbetar och ungdomsarbetslösheten är på en nivå som senast sågs under finanskrisen 2009. Det känns som om de unga skulle...

Uncategorized

Frågeformulär för förening

Det är viktigt att föreningens styrelse har pejling på föräldrarnas åsikter och tankar. I projektet "Varje förälder" användes en liknande enkät som den här, för att samla in föräldrarnas tankar när flera föreningar skulle sammanslås, i samband med skolsammanslagning. Ladda ner detta dokument och omformulera enligt de behov som finns...

Uncategorized

Välkommen till högstadiet

Välkommen till högstadietGuide för föräldrar till elever i åk 7. Hur kan jag stödja mitt barn?Välkommen till högstadiet - Guide för föräldrar till elever i åk 7Skrivet i samarbete med Suomen Vanhempainliitto, 2018 och hittas på finska via www.vanhempainliitto.fi

Uncategorized

Annika Ahrner-Nyberg

Annika Ahrner-Nyberg är klasslärare, förälder och företagare inom mental träning. Annikas föreläsningar heter Glada familjen och Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt. Föreläsningen Glada familjen tar upp hur man genom att styra sina tankar, känslor och attityder kan skapa (ännu) mera glädje i familjen. Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt handlar om...