Tillbaka

Hem och Skola-träffar - en tipsbank

Hösten 2023 besökte vi olika städer och kommuner för att träffa föräldrar som är aktiva i Hem och Skola-föreningar runtom i Svenskfinland. Vi hade förberett fyra frågor vi ville diskutera tillsammans med de föreningsaktiva. Här finns frågorna och en sammanställning av svaren. Vår förhoppning är att svaren ska inspirera och leda till nya tankar och aktiviteter i föreningarna.

Hallå där!

Hur når vi i Hem och Skola-föreningarna bäst ut till föräldrarna? Vilka kanaler kan, vill och ska vi använda? Vilka språk behöver vi kommunicera på? Hur ofta ska vi informera?

De här tipsen gav de föreningsaktiva:

• Skicka meddelanden på Wilma med hjälp av skolans personal
• Skicka meddelanden på Wilma med egen inloggning
• Skapa klassvisa Whatsapp-grupper. Bra om Hem och Skola-styrelsen skapar grupperna och bjuder in föräldrarna till dem.
• För att få synlighet är det bra att skicka hälsningar till föräldrarna då och så, minst ett par gånger per år
• Använd flera kommunikationskanaler för att säkerställa att föräldrarna och andra nås av den information ni vill förmedla: papper, Wilma, Whatsapp, sociala medier.
• Tänk på att lyfta fram det mest väsentliga i meddelandet – skriv kort och koncist. Tänk på att formulera er lockande. Entusiasm smittar.
• Klassiska pappersbrev som åker hem med skolväskan kan ha stor genomslagskraft, framför allt i familjer där föräldrarnas svenska är knagglig.
• För att hålla texten kort på papper kan föreningen lägga in en Läs mer-länk i form av en QR-kod som leder till föreningens webbplats eller Facebooksida.
• Kan vara bra att skapa ett varumärke för föreningen – 3 saker att tänka på: innehåll, visuellt utseende, språket
• Informera om föreningsverksamheten på föräldramöten
• Ge tydlig och konkret information om vad behovet av hjälp är, till exempel: ”Vi behöver en som monterar upp en skylt, två som bakar, två som säljer kaffe…”
• Ordna föräldraträffar tidigt på hösten för att skapa en gemenskap mellan föräldrarna. Ibland kanske inte barnen och föräldrarna behöver träffas samtidigt. En idé är att ordna ett program för barnen och ett för föräldrarna under samma kväll.

2. Välkommen med!

Hur skapar vi evenemang som lockar vanliga föräldrar? Vad behöver vi tänka på för att göra det lätt för alla att delta? Finns det något i vår verksamhet som hindrar någon från att delta?

De här tipsen gav de föreningsaktiva:

• Erbjud evenemang som är gratis.
• Väck intresse hos föräldrarna med olika slags evenemang, till exempel gårdstalko, höstmarknad, lillajulsjippo, brädspelskväll, spårning, vändagsfest, disco, husdjursträff, bakkväll, ärevarv, idrottsevenemnag, stafettevenemang för hela familjen. Man kan välja att bjuda in hela skolan eller vissa klasser.
• Skapa en klubb för föräldrar med annat modersmål än skolans språk.
• Ordna diskussionskvällar för föräldrar med skolrelaterade teman.
• Välkomna också syskon till evenemangen så att föräldrarna har lättare att delta. Att erbjuda barnpassning är också ett alternativ.
• Morgonkaffe eller liknande evenemang kl. 7-9 på morgnarna kan passa många föräldrar.
• Erbjud också digitala evenemang.
• Bjud alltid på något, minns att det finns familjer som inte har råd att köpa något eller ta med egen picknick.
• Beakta att det finns ensamförsörjande som har begränsat med tid.
• Försök samarbeta med de lokala hobbyföreningarna.
• Ordna lässtunder där papporna, mammorna, mor- eller farföräldrarna läser för barnen.
• Det viktigaste är att ordna lågtröskelaktiviteter där föräldrar och familjer kan träffas.
• Paketera evenemanget på ett lockande sätt.
• Dokumentera på olika plattformar för att väcka mera intresse till kommande evenemang.

3. Stackars klassföräldrar! (Den här frågan är inte aktuell på daghem.)

Vilken är klassförälderns roll i skolan? Hur ska klassföräldrar utses? Hur kan vår förening stödja klassföräldrarna? Hur kan samarbetet med klassläraren eller klassföreståndaren se ut?

De här tipsen gav de föreningsaktiva:

• Diskutera behovet av klassföräldrar: varför behövs de och var sedan tydlig med vad uppdraget innebär
• Be rektorn och lärarna att kommunicera vad klassföräldrauppdraget egentligen handlar om, i positiva ordalag
• Dela uppdraget på flera föräldrar: minst två men helst fler klassföräldrar är optimalt
• Skapa klassföräldrarollen tillsammans med skolan, läraren, Hem och Skola-föreningen så att uppdraget blir så tydligt som möjligt.
• Klassföräldrarna kan skapa en Whatsappgrupp för klassens föräldrar. Med hjälp av en QR-kod är det lättare att få alla med
• Kort efter att klassföräldrarna är valda är det en god idé att bjuda in alla klassföräldrar till en träff där klassföräldrarna kan lära känna varandra och sedan kanske börja samarbeta kring olika aktiviteter.
• Bra om det finns klassföräldrar eller klassrepresentanter i Hem och Skola-styrelsen
• Bra om klassföräldrarna skriver en uppgiftsbeskrivning som följande klassföräldrar kan använda

4. Var är pappa?

Hur engagerar vi fler pappor? Är Hem och Skola-verksamheten något som mest lockar mammor? I så fall, vad kan vi göra för att ändra på det?

De här tipsen gav de föreningsaktiva:

• Marknadsför genom att säga att man genom Hem och Skola kommer i kontakt med nya människor, personer och på det sättet får nya vänner
• Handplocka och kontakta papporna och prata med dem i god tid före årsmötet
• Be papporna i styrelsen att prata med andra pappor
• Få pappor med i styrelsen utan egen uppgift
• Ordna möten utanför skolbyggnaden för att skapa en lättsam stämning
• Locka med papporna med konkreta uppgifter, praktiska saker och yrkeskunskap
• Ordna talkon
• Erbjud papporna konkreta och tydliga uppgifter
• Ordna träffar utanför skolområdet, till exempel i skogen, på stranden
• Tips på evenemang: farsdagskaffe, pappakvällar, pappa- och barnkvällar