Tillbaka

Frågeformulär för förening

Det är viktigt att föreningens styrelse har pejling på föräldrarnas åsikter och tankar. I projektet “Varje förälder” användes en liknande enkät som den här, för att samla in föräldrarnas tankar när flera föreningar skulle sammanslås, i samband med skolsammanslagning.

Ladda ner detta dokument och omformulera enligt de behov som finns i din förening. Texten och frågorna kan också kopieras in i en webbenkät, vilket är ett behändigt sätt att få svaren insamlade.