Tillbaka

Annika Ahrner-Nyberg


Annika Ahrner-Nyberg är klasslärare, förälder och företagare inom mental träning. Annikas föreläsningar heter Glada familjen och Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt. Föreläsningen Glada familjen tar upp hur man genom att styra sina tankar, känslor och attityder kan skapa (ännu) mera glädje i familjen. Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt handlar om hur man i familjen kan minska på en osund stress som gör vardagen mindre lustfylld och mera krampaktig. Annika bor i Österbotten.