Viktigt att ingripa i ett tidigt skede  

Ett tidigt ingripande i skolfrånvaro förebygger fortsatt frånvaro och följderna som frånvaron kan ha på inlärningen och skolgången. Även sjukfrånvaro och på förhand anhållna ledigheter kan orsaka utmaningar i barnets eller den ungas inlärning och skolgång. Därför ska skolan uppmärksamma all typ av frånvaro. Ju mer regelbunden eller ju längre sammanhängande frånvaron blir, desto svårare blir det för barnet att återgå till en regelbunden skolgång. Därför är det viktigt att ingripa i skolfrånvaro i ett så tidigt skede som möjligt.  

Om ditt barn visar tecken på att inte vilja gå till skolan är det viktigt att ingripa i ett tidigt skede och i samarbete med skolan hitta de rätta sätten att stöda ditt barn. Prata därför om frånvaron med låg tröskel. Du kan vara i kontakt med skolan redan i det skedet när utmaningarna att gå till skolan endast syns hemma.  

Skolan reagerar på all typ av frånvaro och det tidiga ingripandet i frånvaro är ett sätt för skolan att stöda ditt barns skolgång. Det tidiga ingripande är också för skolan ett sätt att förebygga fortsatt frånvaro. Om ditt barns frånvaro ökar och personalen på skolan kontaktar dig eller bjuder in dig och ditt barn till ett möte, kan man lätt tolka det som kritik mot till exempel sitt föräldraskap. Försök att inte göra det utan se det som skolans sätt att erbjuda ett stöd och hjälp för ditt barn och din familj.