Varför ska skolan ingripa i frånvaro?   

Enligt lagen om grundläggande utbildning (1998/628) ska utbildningsanordnaren förebygga frånvaro hos elever som deltar i den grundläggande utbildningen samt systematiskt följa upp och ingripa i frånvaron. Skolorna har handlingsplaner för att ingripa i frånvaro och personalen på skolan agerar enligt dem. Skolan reagerar på all typ av frånvaro och det tidiga ingripandet i frånvaro är ett sätt för skolan att stöda ditt barns skolgång. Som vårdnadshavare kan du också vara i kontakt med skolan om du känner oro för ditt barns skolgång.  

Skolfrånvaro problematiken har synliggjorts allt mer de senaste åren vilket betyder att personalen på skolorna, både lärare och elevvårdspersonal, idag har betydligt bättre kunskaper för att uppmärksamma problemet och vidta åtgärder för att stöda barn och unga som har utmaningar att närvara i skolan.