Vad kan jag göra som förälder? 

Om ditt barn visar tecken på att inte vilja gå till skolan är det viktigt att du stöttar ditt barn tidigt. Förutom att kontakta skolan gällande din oro kan du också:  

 • Prata om skola och studier i en positiv ton. Låt inte eventuella egna tidigare negativa erfarenheter av skolan påverka hur du pratar om skolan till ditt barn.  
 • Var glad och visa att du tycker att skolan är viktig.  
 • Var vänlig, men bestämd. Uppmuntra ditt barn att gå till skolan och vara närvarande.   
 • Stöd ditt barns skolgång, t.ex. läxor och prov.  
 • Tänk på ditt barns ångest och/eller rädsla kan öka av att hen undviker saker som orsakar rädsla. Som vårdnadshavare kan du med ditt eget agerande stärka barnets tro på sig själv och på sin förmåga att hantera svåra känslor.  

Godkänn inte frånvaro som lovlig frånvaro om du inte är säker på orsaken till frånvaron, t.ex. om ditt barn säger sig vara sjuk men du misstänker att det handlar om att undvika att gå till skolan. Det här kan kännas tungt som förälder men att låta ditt barn undvika skolan troligen bara förvärrar barnets eventuella ångest inför skolan. Vi vet att när människor känner ångest tenderar de vilja undvika situationer som gör att de känner mer ångest (i detta fall inför skolan eller något som sker i skolan). Vi vet dock att undvikande i själva verket förvärrar ångesten på lång sikt. I stället är den bästa strategin mot ångest att gradvis konfrontera sin rädsla med lämpligt stöd, även om detta är skrämmande. Här kan skolans elevvårdspersonal hjälpa och stöda dig och ditt barn.  

 • Skapa förtroende för ditt barn att problemen går att lösa.  
 • Även om det kan kännas svårt på morgonen ska ditt barn komma till skolan, antingen försenat eller till en viss överenskommen lektion.  
 • När ditt barn är borta från skolan (t.ex. på grund av sjukdom) ska du stödja barnets återgång till skolan.  
 • Upprätthåll regelbundna dagliga rutiner. Hjälp ditt barn att få tillräckligt med sömn på nätterna. Det kan innebära också att begränsa skärmtiden.   
 • Lär dig identifiera belönande situationer som får ditt barn att stanna hemma och sträva efter att minimera dessa. Får ditt barn genom att stanna hemma, sova längre på morgonen eller spela spel? Får barnet din fulla uppmärksamhet?  
 • Även om ditt barn inte går till skolan ska du hålla fast vid vardagsrytmen och dagliga rutiner: väckning på morgonen, regelbundna måltider, skoluppgifter och läxor ska göras under dagen.  
 • Var konsekvent och systematisk när du belönar ditt barn.  
 • Ta upp frågan med skolans personal så tidigt som möjligt.  
 • Om du upplever det svårt att samarbeta med barnets lärare eller inte känner förtroende för läraren, kan du också kontakta skolans elevvårdspersonal, skolans speciallärare eller någon annan du känner förtroende för. Det finns även aktörer utanför skolan samt inom tredje sektorn, som det går att vända sig till.  
 • Om ditt barn upplever mobbning i skolan har du rätt att kräva att skolan också tar itu med mobbningen när övriga stödåtgärder för ditt barn planeras och ditt barn ska återvända till skolan.   
 • Be om hjälp i tid och ge inte upp!