Hem och Skola 50 år

Föreläsningar för föräldrakvällar

Som en medlemsförmån erbjuder Förbundet Hem och Skola sina medlemsföreningar möjligheten att anlita en föreläsare för en föräldrakväll. Utbudet av teman är rätt stort. Ett exempel på ett nytt tema vi kan erbjuda för föräldrakvällar i högstadiet eller gymnasiet är om konceptet Fair Sex. Det är en metod att tala...

Föreläsare

Anne Ahlefelt

Anne Ahlefelts tema är hur vi som föräldrar skall tala med barn och unga om rusmedel. Rubriken är ”Hur tala om rusmedel med barn och unga?” och upplägget kan anpassas till föräldragruppen beroende på om hur gamla barn de har. Socionom Anne Ahlefelt har mångårig erfarenhet av rusmedelsförebyggande arbete i...

Föreläsare

Annika Ahrner-Nyberg

Annika Ahrner-Nyberg är klasslärare, förälder och företagare inom mental träning. Annikas föreläsningar heter Glada familjen och Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt. Föreläsningen Glada familjen tar upp hur man genom att styra sina tankar, känslor och attityder kan skapa (ännu) mera glädje i familjen. Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt handlar om...

Föreläsare

Katarina Alanko

Katarina Alanko föreläser under rubrikerna “Utbildning för föräldrar om hbtiq-frågor”. Katarinas övriga fristående rubriker är “Skolmotivation”, “Positiv psykologi/pedagogik” och “Oroväckande skolfrånvaro”. Katarina jobbar som universitetslärare i barn- och ungdomspsykologi vid Åbo Akademi. Hon är speciellt intresserad av frågor knutna till utvecklingspsykologi och minoritetsfrågor. Föreläser i södra Finland.

Föreläsare

Catarina Bärlund-Palm

Catarina Bärlund-Palm är klasslärare i Helsingfors. Hon talar om föräldrarnas och skolans gemensamma ansvar för barnens språk och hur ett samarbete kring läsning byggs upp. Rubriken är En kvart om dagen. Catarina bor i södra Finland.

Föreläsare

Siv Hartikainen

Siv Hartikainen är matematiklärare och verksam inom “Mattelandet”. Hon berättar hur man som förälder kan väcka barnets intresse för matematik. Hennes rubrik är “Matematik i familjen”. Se materialet med samma namn som finns att beställa. Hennes föreläsningar är ett samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Bild...

Föreläsare

Anna Henning

”Föräldraskap i en digital tid”. En workshop med föreläsning och diskussion om skärmar, smarttelefoner, sociala medier och ständig uppkoppling. Hur kan vi som föräldrar stöda våra barn och unga till största möjliga välmående i dagens digitala samhälle? Anna är socialpsykolog och förälder och arbetar som universitetslektor vid Soc&kom, Helsingfors universitet....

Föreläsare

Anna Lena Karlsson-Finne

Anna Lena Karlsson-Finne, mamma till tre vuxna döttrar, socionom och barnskyddsarbetare i Esbo med 30 års erfarenhet att jobba med barn och familjer Talar om föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen under rubriker som ”Gränser ger trygghet i vardagen” och ”Våga vara förälder och sätta gränser!”. Anna Lena bor i södra Finland.

Föreläsare

Laura och Johan Lindberg

Laura och Johan Lindbergs föreläsning är en vitaminspruta för förenings-verksamheten och riktar sig till föreningar som behöver en energikick. Laura Lindberg jobbar med Talent Development inom HR och är förälder till två tonårsdöttrar. Johan Lindberg är företagare och förälder till tre barn i skolåldern. De har båda varit aktiva i...

Föreläsare

Liselott Lindén

Liselott Lindén föreläser för föräldrar med barn i högstadiet eller gymnasiet om konceptet Fair Sex, en metod att tala med unga om sex, kommunikation och ömsesidighet. Vad är det som är viktigt att tänka på som förälder när man pratar om sex med sitt barn? Fair Sex är utvecklat vid...

Föreläsare

Pia Norrbäck-Kackur

Pia Norrbäck-Kackur, föreläsare, fortbildare och mamma till tre barn. Rubrikalternativ ett: "Att kyssa en groda eller ha en padda i knät". Föreläsningen handlar om små barns användning av ipads och telefoner och hur det påverkar dem.  Rubrikalternativ två: "Vad händer i hjärnan när man läser eller hör en berättelse." Rubrikalternativ...

Föreläsare

Virve Savoila

Virve Savoila har en interaktiv föreläsning om hur du som vårdnadshavare kan ta upp samtalsämnen så som våld, sexuella trakasserier och normer med ditt barn. Föreläsningen baserar sig på och stöds av materialet "Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier" är skapat av jämställdhetskonsultföretaget Ekvalita.

Föreläsare

Matilda Ståhl

Spel och sociala medier i barn och ungas vardag Spel och sociala medier utgör en allt större del av barn och ungas vardag, men vilken inverkan har den här typen av virtuella miljöer? Jag öppnar gärna upp den här frågan till diskussion tillsammans med er på basen av aktuell pedagogisk...

Föreläsare

Jeanette Szymanski

Jeanette är en erfaren föreläsare och coach som strävar till att skapa interaktiva föräldrakvällar. 1. Hur bemöter du ditt barn i medgång och motgång?Lär dig konsten att ge uppbyggande och konstruktiv feedback samt att skilja mellan misstag och oönskat beteende. 2. Lär dig som förälder att säga nej på ett...

Föreläsare

Christoph Treier

Christoph Treier är coach och mental tränare för bl.a. toppidrottare. Nu erbjuder förbundet föräldraföreningar möjligheten att anlita honom för en föräldrakväll. Alternativa rubriker är: Hur påverkas man av sin placering i syskonskaran? Att vara föräldrar – en av livets största utmaningar, Bakom kulisserna i motorsporten. Den sistnämnda riktar sig främst...

Föreläsare

Maria Österåker

Maria Österåker är en omtyckt föreläsare med många års föreläsningserfarenhet. Hon är utbildad inom ekonomi och har även ekonomiskt uppfostrat tre tonåringar. Maria har jobbat som ekonomilärare på högstadiet och har lyssnat till hur många ungdomar idag tänker kring pengar och konsumtion, samtidigt som hon sett hur det ekonomiska tänkandet...