föreläsare2
Tillbaka

Föreläsningar för föräldrakvällar

Som en medlemsförmån erbjuder Förbundet Hem och Skola sina medlemsföreningar möjligheten att anlita en föreläsare för en föräldrakväll. Utbudet av teman är rätt stort. Ett exempel på ett nytt tema vi kan erbjuda för föräldrakvällar i högstadiet eller gymnasiet är om konceptet Fair Sex. Det är en metod att tala med unga om sex, kommunikation och ömsesidighet. Det är Liselott Lindén som arbetar på Luckan som föreläser.

På årsbasis är vi medarrangör till mellan 70-100 föräldrakvällar som ordnas ute i skolor eller dagis där en av våra medlemsföreningar verkar. Före den arrangerande föreningen är föreläsningen kostnadsfri.

Mera om vårt föreläsarnätverk.