Presentationsrundor

Föräldramötet är en chans för personal och föräldrar att lära känna varandra och skapa förtroende. Ta vara på den möjligheten. Att föräldrarna i klassen känner varandra bidrar till att skapa trygghet i klassen och kan fungera som ett stöd vid olika typer av situationer.

Ifall det är en ny grupp föräldrar som ska träffa varandra under ett föräldramöte så är det bra att reservera ordentligt med tid för en presentationsrunda. Ifall föräldrarna är bekanta med varandra från tidigare behövs det inte lika mycket tid, men en runda är alltid på sin plats. Det är bra att fundera på hur föräldrarna ska sitta i rummet. Om föräldrarna sitter i en ring har alla möjlighet att se varandra. Man kan också ställa sig upp och bilda en ring under presentationsrundan.

Som lärare börjar du med att presentera dig själv (är flera lärare på plats kan ni också göra presentationer av varandra.) Syftet är att bygga på förtroende, så det är alltid trevligt om man kan bjuda lite på sig själv. Man kan vara personlig utan att vara privat.

Utnyttja presentationsrundan till maximalt genom att be föräldrarna berätta något mer än bara sitt namn. Koppla det gärna till barnet till exempel genom att be föräldrarna berätta något som de är stolta över med sitt barn, lyfta fram tre styrkor som deras barn har eller berätta om något som barnet tycker om att göra på fritiden.

Skapa trevlig stämning

För att det ska finnas förutsättning för bra, konstruktiva diskussioner måste deltagarna känna sig väl till mods. Genom att skapa en lättsam stämning är det lättare att få igång sådana diskussioner. I vissa grupper kan det fungera med en “lära känna varandra” lek. Det kan vara något enkelt som att läsa upp påståenden och den som känner igen sig ska stiga upp eller räcka upp handen, till exempel om du själv gått i denna skola, om du har fler barn i skolan, om ditt favoritämne var musik, om du kollar Wilma varje dag.
En mer tidskrävande men givande uppgift är Blomman. Föräldrarna delas in i grupper på 4-5 personer. Varje grupp får ett papper där de ritar en blomma med lika många kronblad som det finns medlemmar i gruppen. Genom diskussion kommer det fram till något som är unikt hos varje gruppmedlem. Alla skriver ner sin unika sak i ett kronblad. I mitten av blomman skrivs några saker som alla i gruppen har gemensamt.  

Utnyttja eleverna som resurs

Det är viktigt att föräldrar inte bara lär känna lärare och varandra, utan att de också får en bild av alla elever i klassen. Eleverna kan ta foton på varandra som kan visas medan föräldrarna presenterar sig själva och sitt barn. Låt eleverna spela in en presentationsvideo där de presenterar sig själva. Ett annat alternativ är att eleverna ritat självporträtt eller familjeporträtt som föräldrarna kan använda i sin presentation.

Uppvärmning i stor grupp

Ifall det är ett möte med en stor samling föräldrar kan en enkel övning som Hälsa på 5! fungera bra. Föräldrarna stiger upp och ska under några minuter hälsa på minst fem föräldrar som de inte känner från förut. De ska berätta vad de heter, vems förälder de är och något trevligt om sitt barn.