Presentationsrundor

Föräldramöten/föräldrakvällar är ett tillfälle för personal och föräldrar att lära känna varandra och skapa förtroende. Ta tillvara på den tiden. Att föräldrarna i klassen känner varandra bidrar till att skapa trygghet och kan vara ett stöd då olika typer av situationer behöver lösas.

Ifall det är en ny grupp föräldrar som ska träffa varandra under ett föräldramöte så är det bra att reservera ordentligt med tid för en presentationsrunda. Ifall föräldrarna är bekanta med varandra från tidigare behövs det inte lika mycket tid, men en runda är alltid på sin plats. Tänk på sittordningen. Om det är möjligt att sätta föräldrarna i en ring så har alla möjlighet att se alla.

Som lärare börjar du med att presentera dig själv (är flera lärare på plats kan ni också göra presentationer av varandra.) Syftet är att bygga på förtroende, så det är alltid trevligt om man kan bjuda lite på sig själv. Man kan vara personlig utan att vara privat.

Utnyttja eleverna som resurs

Det är viktigt att föräldrar inte bara lära känna lärare och varandra, utan att de också får en bild av alla elever i klassen. Eleverna kan ta foton på varandra som kan visas upp t.ex. på in platta medan föräldrarna presenterar sig själva och sitt barn. Låt eleverna spela in en presentationsvideo där de presenterar sig själva. Ett annat alternativ är att eleverna ritat självporträtt eller familjeporträtt som föräldrarna kan använda i sin presentation.

Skapa trevlig stämning

Bra, konstruktiva diskussioner föds då deltagarna känner sig väl till mods. Genom att skapa en lättsam stämning är det lättare att få igång sådana diskussioner. I vissa grupper kan det fungera med en “lära känna varandra” lek. Det kan vara något enkelt som att läsa upp påståenden och den som känner igen sig ska stiga upp eller räcka upp handen. Vill man att föräldrarna ska röra på sig lite så hittar man underlag för “kompisbingo” på nätet.
En mer tidskrävande men givande uppgift är “blomman”. Föräldrarna delas in i grupper på 4-5 personer. Varje grupp får ett papper där de ritar en blomma med lika många kronblad som det finns medlemmar i gruppen. Genom diskussion kommer det fram till något som är unikt hos varje gruppmedlem (t.ex. Kommer från Lovisa. Tycker om att sticka. Har fyra syskon.) I mitten av blomman skrivs några saker som alla i gruppen har gemensamt.