Interaktiva föräldramöten

Ett bra föräldramöte är i regel ett möte under vilket föräldrarna får vara aktiva. Tänk noga igenom upplägget för mötet, fundera på syftet, vad som kan förmedlas skriftligt och på vilket sätt varje förälder får känna sig delaktig. Då föräldrar får utvärdera föräldramöten är den vanligaste kommentarer ” Jag hade önskat mig mera tid för diskussion”.