Teman för föräldramöten


Exempel på teman för föräldramöten (på klassnivå):

 • Att bli bekanta med varandra, förväntningar
 • Arbetssätt och årskursens centrala målsättningar i de olika läroämnen
 • Utvärdering
 • Välmående i klassen (Social gemenskap)
 • Värdegrundsdiskussioner
 • Fritidsaktiviteter

Exempel på teman för föräldramöten (på skolnivå):

 • Värdegrundsdiskussioner
 • Elevvården
 • Elevens rätt till stöd
 • Gemsamma spelregler
 • Skolmaten

Skolor som har föräldraföreningar som är medlemmar i Förbundet kan kostnadsfritt beställa en föreläsare för en föräldrakväll. Föreläsarna och deras rubriker hittar ni här.