Dagen

Hem och Skola-dagen firas fredagen den 27 september 2019.

Det går också att fira en annan dag som bättre passar in i ert schema.

I vår broschyr finns inspiration till att uppmärksamma dagen. Utveckla och förnya gärna konceptet i er skola. Vad fungerade bra senast och vilka nya idéer kunde man testa i framtiden?

Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media. Instagram: kodinjakoulupaiva
Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil.

Här kan du ladda upp Hem och Skola-dagens logo för inbjudningar m.m.

HoSdagen1
HoSdagen2
HoSdagen3

Materialet i bildbanken på Kodin ja Koulun Päiväs webbplats kan användas fritt. Om ni vill beakta föräldrarnas olika modersmål då ni skickar inbjudan så har vi material översatt till många olika språk i vår bildbank.

Dagen planeras och genomförs i samarbete av Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund.
Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.

Information på finska: https://kodinjakoulunpaiva.fi/