Dagen

Hem och Skola-dagen firas fredagen den 25 september.

Syftet med Hem och Skola-dagen är att skapa ett positivt möte mellan skolan och vårdnadshavarna och stärka välmående i skolan. I höst firas dagen för tionde gången. I år anpassas arrangemangen naturligtvis till gällande rekommendationer om coronaviruset. Det passar också bra att fira dagen under en annan tidpunkt än i september.

Anmäl att er skola deltar! Ni får då ett kostnadsfritt produktpaket inför dagen i september.

I VÅR BROSCHYR finns inspiration till olika sätt att uppmärksamma den nationella Hem och Skola-dagen.

BREVET TILL REKTOR I MARS 2020

Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media. Instagram: kodinjakoulupaiva. Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil

Inbjudningar
En personlig inbjudan t.ex. från klassens lärare till föräldrarna känns välkomnande. Här finns Hem och Skola-dagens logo för inbjudningar m.m i olika storlekar.
Stor logo liggande: HoSdagen1
Stående logo: HoSdagen2
Liten liggande logo: HoSdagen3


Via bilden ovan hittas uppslag och idéer för Hem och Skola-dagen.

Behov av inbjudningar på övriga språk?
Det finns en bild som kan användas som en inbjudan med texten “Välkommen till Hem och Skola-dagen” översatt. Den kan användas då ni vill kommunicera med föräldrar som talar ett annat språk. Inbjudan finns på finska, engelska, estniska, kurdiska, samiska, ryska, arabiska, vietnamesiska och somali. Den kan sedan kompletteras med information om när Hem och Skola-dagen ordnas hos er. Inbjudningarna hittas uppladdade i bildbanken på Kodin ja Koulun Päiväs webbplats och kan fritt användas.

Dagen planeras och genomförs i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund.
Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.

Information på finska: https://kodinjakoulunpaiva.fi/

De svenskspråkiga skolor som deltog 2019:

Totalt: 127 skolor
Bemböle skola
Billnäs skola
Bobäcks skola
Bonäs skola
Botby grundskola
Bromarv skola
Brändö lågstadieskola
Cronhjelmskolan
Cygnaeus skola
Dalsbruks skola
Degerby skola
Degerö lågstadieskola
Drumsö lågstadieskola
Edsevö skola
Ekenäs högstadieskola
Eklöfska skolan
Finno skola
Forsby skola
Gerby skola
Granhultsskolan
Grundskolan Norsen
Grännäs skola
Gumbostrands skola
Haga skola
Hagelstamska skolan
Helsinge skola
Hindhår skola
Hirvlax skola
Holm skola
Hoplaxskolan Kårböle-enheten
Hoplaxskolan M0-5
Hoplaxskolan M6-9
Hoplaxskolan, Haga enheten
Högstadiet i Petalax
Isnäs skola
Jeppo-pensala Skola
Kapellby skola
Karis svenska högstadium
Karuby skola
Katarinaskolan
Kirjala skola
Klemetskog skola
Kotka Svenska Samskola
Kovjoki-Markby skola
Kronoby kommun/Nedervetil skola
Kullo skola
Kungsgårdsskolan
Kuusankoski svenska skola
Kvevlax lärcenter
Kyrkfjärdens skola
Kyrkoby skola i Pedersöre
Kållby-Heimbacka skola
Kökars grundskola
Lagstads skola
Lappfjärd skola
Lepplax skola
Lyceiparkens skola
Malms skola
Mattlidens skola
Maxmo kyrkoby skola
Minervaskolan
Molpe Skola
Mosebacke skola
Munsala skola
Norra Korsholms skola
Norra Paipis skola
Nummela skola
Närpes högstadieskola
Petalax skola
Pjelax skola
Pojo kyrkoby skola
Pörtom skola
Replot-Björkö skola
Risö skola
Rödskogs skola
S:t Karins svenska skola
S:t Olofsskolan
Sannäs skola
Seminarieskolan / Haglund
Sjundeå svenska skola
Skärgårdshavets skola
Smedsby skola
Smedsby-Böle skola
Snappertuna skola
Socklot skola
Solbrinkens Skola
Solf skola
Staden Jakobstad Lagmans skola
Staffansby Ls
Stenbackens skola
Storängens skola
Strandnäs skola
Strömborgska skolan
Sundby skola
Sundom skola
Sunnanbergs skola
Svartå skola
Svenska samskolan i Tammerfors
Svenskbacka skola
Särkimo skola
Sävträsk skola
Söderby skola
Södra Paipis skola
Taklax Skola
Terjärv skola
Tessjö skola
Vasa övningsskola
Vendlaskolan
Vestersundsby skola
Vikinga skola
Vindängens skola
Winellska skolan
Vårberga Skola
Västanfjärds skola
Västankvarns skola
Västerby skola
Västersundoms skola
Ytteresse skola
Yttermalax skola
Yttermark skola
Ytternäs skola
Zachariasskolan
Ådalens skola
Åshöjdens grundskola
Östensö skola
Österby skola
Överesse skola