Dagen

Hem och Skola-dagen firades fredagen den 27 september 2019.

Syftet med Hem och Skola-dagen är att skapa ett positivt möte mellan skolan och vårdnadshavarna och stärka välmående i skolan. I VÅR BROSCHYR finns inspiration till att uppmärksamma dagen. Utveckla och förnya gärna konceptet i er skola. Vad fungerade bra senast och vilka nya idéer kunde man testa i framtiden?

Det går också att fira en annan datum som bättre passar in i ert schema. Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media. Instagram: kodinjakoulupaiva
Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil

Här finns Hem och Skola-dagens logo för inbjudningar m.m i olika storlekar.
Stor liggande: HoSdagen1
Stående: HoSdagen2
Liten liggande (se logon ovan): HoSdagen3

Materialet i bildbanken på Kodin ja Koulun Päiväs webbplats kan användas fritt. Om ni vill beakta föräldrarnas olika modersmål då ni skickar inbjudan så har vi material översatt till många olika språk i vår bildbank.

Dagen planeras och genomförs i samarbete av Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund.
Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.

Information på finska: https://kodinjakoulunpaiva.fi/

De svenskspråkiga skolor som anmält att de deltar 2019 är:
Notera att datumet när skolan uppmärksammar temat kan variera

Totalt: 127 skolor per 12.9
Bemböle skola
Billnäs skola
Bobäcks skola
Bonäs skola
Botby grundskola
Bromarv skola
Brändö lågstadieskola
Cronhjelmskolan
Cygnaeus skola
Dalsbruks skola
Degerby skola
Degerö lågstadieskola
Drumsö lågstadieskola
Edsevö skola
Ekenäs högstadieskola
Eklöfska skolan
Finno skola
Forsby skola
Gerby skola
Granhultsskolan
Grundskolan Norsen
Grännäs skola
Gumbostrands skola
Haga skola
Hagelstamska skolan
Helsinge skola
Hindhår skola
Hirvlax skola
Holm skola
Hoplaxskolan Kårböle-enheten
Hoplaxskolan M0-5
Hoplaxskolan M6-9
Hoplaxskolan, Haga enheten
Högstadiet i Petalax
Isnäs skola
Jeppo-pensala Skola
Kapellby skola
Karis svenska högstadium
Karuby skola
Katarinaskolan
Kirjala skola
Klemetskog skola
Kotka Svenska Samskola
Kovjoki-Markby skola
Kronoby kommun/Nedervetil skola
Kullo skola
Kungsgårdsskolan
Kuusankoski svenska skola
Kvevlax lärcenter
Kyrkfjärdens skola
Kyrkoby skola i Pedersöre
Kållby-Heimbacka skola
Kökars grundskola
Lagstads skola
Lappfjärd skola
Lepplax skola
Lyceiparkens skola
Malms skola
Mattlidens skola
Maxmo kyrkoby skola
Minervaskolan
Molpe Skola
Mosebacke skola
Munsala skola
Norra Korsholms skola
Norra Paipis skola
Nummela skola
Närpes högstadieskola
Petalax skola
Pjelax skola
Pojo kyrkoby skola
Pörtom skola
Replot-Björkö skola
Risö skola
Rödskogs skola
S:t Karins svenska skola
S:t Olofsskolan
Sannäs skola
Seminarieskolan / Haglund
Sjundeå svenska skola
Skärgårdshavets skola
Smedsby skola
Smedsby-Böle skola
Snappertuna skola
Socklot skola
Solbrinkens Skola
Solf skola
Staden Jakobstad Lagmans skola
Staffansby Ls
Stenbackens skola
Storängens skola
Strandnäs skola
Strömborgska skolan
Sundby skola
Sundom skola
Sunnanbergs skola
Svartå skola
Svenska samskolan i Tammerfors
Svenskbacka skola
Särkimo skola
Sävträsk skola
Söderby skola
Södra Paipis skola
Taklax Skola
Terjärv skola
Tessjö skola
Vasa övningsskola
Vendlaskolan
Vestersundsby skola
Vikinga skola
Vindängens skola
Winellska skolan
Vårberga Skola
Västanfjärds skola
Västankvarns skola
Västerby skola
Västersundoms skola
Ytteresse skola
Yttermalax skola
Yttermark skola
Ytternäs skola
Zachariasskolan
Ådalens skola
Åshöjdens grundskola
Östensö skola
Österby skola
Överesse skola