Dagen

Hem och Skola-dagen firas fredagen den 27 september 2019.

Syftet med Hem och Skola-dagen är att skapa ett positivt möte mellan skolan och vårdnadshavarna och stärka välmående i skolan. I VÅR BROSCHYR finns inspiration till att uppmärksamma dagen. Utveckla och förnya gärna konceptet i er skola. Vad fungerade bra senast och vilka nya idéer kunde man testa i framtiden?

Det går också att fira en annan datum som bättre passar in i ert schema. Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media. Instagram: kodinjakoulupaiva
Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil

EDIT 19.8 OBS! Tiden för att beställa kostnadsfria materialpaket är nu slut. Anmäl ändå gärna att er skola kommer att delta med tanke på vår rapportering. Vi har några extra materialpaket som vi kan distribuera i efterskott till de skolor som ännu inte anmält sig och som väljer att göra det nu via vårt anmälningsformulär.

Här finns Hem och Skola-dagens logo för inbjudningar m.m i olika storlekar.
Stor liggande: HoSdagen1
Stående: HoSdagen2
Liten liggande (se logon ovan): HoSdagen3

Materialet i bildbanken på Kodin ja Koulun Päiväs webbplats kan användas fritt. Om ni vill beakta föräldrarnas olika modersmål då ni skickar inbjudan så har vi material översatt till många olika språk i vår bildbank.

Dagen planeras och genomförs i samarbete av Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund.
Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.

Information på finska: https://kodinjakoulunpaiva.fi/