Dagen

Hem och Skola-dagen firas fredagen den 25 september.

Syftet med Hem och Skola-dagen är att skapa ett positivt möte mellan skolan och vårdnadshavarna och stärka välmående i skolan. I höst firas dagen för tionde gången. I år anpassas arrangemangen naturligtvis till gällande rekommendationer om coronaviruset. Det passar också bra att fira dagen under en annan tidpunkt än i september.

Anmäl att er skola deltar senast 23.8! Ni får då ett kostnadsfritt produktpaket.

I VÅR BROSCHYR finns inspiration till olika sätt att uppmärksamma den nationella Hem och Skola-dagen.

BREVET TILL REKTOR I MARS 2020

Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media. Instagram: kodinjakoulupaiva. Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil

Inbjudningar
En personlig inbjudan t.ex. från klassens lärare till föräldrarna känns välkomnande. Här finns Hem och Skola-dagens logo för inbjudningar m.m i olika storlekar.
Stor logo liggande: HoSdagen1
Stående logo: HoSdagen2
Liten liggande logo: HoSdagen3


Via bilden ovan hittas uppslag och idéer för Hem och Skola-dagen.

Behov av inbjudningar på övriga språk?
Det finns en bild som kan användas som en inbjudan med texten “Välkommen till Hem och Skola-dagen” översatt. Den kan användas då ni vill kommunicera med föräldrar som talar ett annat språk. Inbjudan finns på finska, engelska, estniska, kurdiska, samiska, ryska, arabiska, vietnamesiska och somali. Den kan sedan kompletteras med information om när Hem och Skola-dagen ordnas hos er. Inbjudningarna hittas uppladdade i bildbanken på Kodin ja Koulun Päiväs webbplats och kan fritt användas.

Dagen planeras och genomförs i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund.
Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.

Information på finska: https://kodinjakoulunpaiva.fi/