Dagen

Hem och Skola-dagen firas följande gång 24.9.2021

På grund av coronaepidemin ser firandet annorlunda ut under läsåret 2020-2021. Nu firas dagen i färre skolor och på ett mera småskaligt sätt, ofta med betoning på klassvisa aktiviteter eller att träffas utomhus. En del skolor har valt att skjuta upp firandet av Hem och skola-dagen till en senare tidpunkt. Det är viktigt att kontakten med föräldrar inte uteblir eller försämras på grund av coronaviruset.

”Speciellt i en tillvaro där det kan komma uppstå snabba förändringar i skolvardagen är det viktigt att viktiga vuxna i barnets vardag har mötts och har tillit till varandra”, säger Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk.

I VÅR BROSCHYR finns inspiration till olika sätt att uppmärksamma den nationella Hem och Skola-dagen.

BREVET TILL REKTOR I MARS 2020

Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media. Instagram: kodinjakoulupaiva. Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil

Inbjudningar
En personlig inbjudan t.ex. från klassens lärare till föräldrarna känns välkomnande. Här finns Hem och Skola-dagens logo för inbjudningar m.m i olika storlekar.
Stor logo liggande: HoSdagen1
Stående logo: HoSdagen2
Liten liggande logo: HoSdagen3


Via bilden ovan hittas uppslag och idéer för Hem och Skola-dagen.

Behov av inbjudningar på övriga språk?
Det finns en bild som kan användas som en inbjudan med texten “Välkommen till Hem och Skola-dagen” översatt. Den kan användas då ni vill kommunicera med föräldrar som talar ett annat språk. Inbjudan finns på finska, engelska, estniska, kurdiska, samiska, ryska, arabiska, vietnamesiska och somali. Den kan sedan kompletteras med information om när Hem och Skola-dagen ordnas hos er. Inbjudningarna hittas uppladdade i bildbanken på Kodin ja Koulun Päiväs webbplats och kan fritt användas.

Dagen planeras och genomförs i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund.
Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.

Information på finska: https://kodinjakoulunpaiva.fi/