Ledare

Också i mörka stunder finns hopp

Under hela mitt liv har jag hört det berättas. Hur min morfar 1917 gick över gränsen vid Systerbäck vid Karelska näset, från Ryssland till Finland. Uppbrottet hade gått snabbt och barnen i familjen, min morfar då sju år och hans syster tio, fick välja varsin sak att ta med sig....