Tillbaka

Ledare: På tal om rasism

Hur upplevde du sommaren 2023? Fick du tid för det du ville? Fick du möjlighet att ta avstånd från vardagen och dess praktikaliteter? Fick du ihop barnfamiljspusslet med att infria förhoppningar av vitt skilda slag?

I vår familj blev sommarfirandet lite annorlunda än förut. Barnen har blivit större och vill bestämma ganska mycket själva om hur de använder sin lediga tid. Väl så; det måste de få göra för att kunna utvecklas tycker min man och jag.

Viktigt att minnas är att vi föräldrar bär ett stort ansvar för våra barns förhållningssätt och attityder.

Min personliga upplevelse av sommaren 2023 blev på gott och ont färgad av debatten om regeringsförhandlingarna, regeringsprogrammet, rasistiska uttalanden och ställningstaganden till dem. Utan att gå närmare in på den debatten vill jag föra fram Förbundet Hem och Skolas värdegrund och synsätt i sammanhanget: alla elever och deras föräldrar ska kunna känna att skolan och skolgemenskapen är till för dem.

Viktigt att minnas är att vi föräldrar bär ett stort ansvar för våra barns förhållningssätt och attityder. Småbarnspedagoger och skolornas personal har ett mer uttalat och formellt ansvar; vårt samhälle ålägger dem att arbeta antirasistiskt och inkluderande på en mängd olika sätt. Ändå är det ofta vi föräldrar och vårt synsätt som påverkar barnen starkare.

Jag hoppas att du som deltar i någon Hem och Skola-föreningsaktivitet ägnar en extra tanke åt antirasistiskt förhållningssätt denna höst. Hur inkluderande är verksamheten? Kan alla delta på lika villkor? Finns det normer som hindrar vissa från att bli delaktiga fullt ut?

Vi finlandssvenskar ser gärna oss själva som öppna och fördomsfria. Vi tycker att vi har lättare att förstå minoritetsperspektiv, utanförskap och utsatthet i och med vår språkliga minoritetsställning. Jag vet inte om det stämmer. I många finlandssvenska sammanhang är sammansättningen mer homogen än på finskt håll, och bara det kan leda till barriärer och strukturer som vi har svårt att se och greppa. Det finns många saker som är väldigt svåra att få syn på om man själv är en av dem som tillhör normen.

Förbundet Hem och Skola har mycket material som du kan använda för att få just din föräldraförening att vara inkluderande på riktigt. Och minns att ingen är perfekt – vi gör alla misstag och får lära oss via dem. Huvudsaken är att vi försöker öppna ögonen för andras situation och handlar i linje med vår egen övertygelse.

Nora Grotenfelt
förbundsordförande