Tillbaka

Ledare: Andras och egen lycka

Många Hem och Skola-föreningar runt om i landet har nyligen haft årsmöte och i samband med det valt in nya styrelse­medlemmar. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till alla som nu har avgått för deras ovärderliga bidrag till verksamheten.

Jag vill också hälsa alla nya styrelsemedlemmar hjärtligt välkomna och tacka er redan nu för att ni har beslutat ge av er dyrbara tid för att arbeta för barnens och familjernas väl. I de flesta föreningar finns det utöver styrelsen även många andra som aktivt bidrar till verksamheten. Ni är också värda ett riktigt stort tack.

Att delta i föreningsverksamhet eller annan form av frivilligt arbete är i mina ögon ett tecken på stark känsla av samhällsansvar, ibland kunde man nästan kalla det altruism. Det som många aktiva drivs av är tanken på att kunna bidra till något gott och något större. Lite lustigt i sammanhanget är det faktum att flertalet studier har kunnat påvisa att handlingar av vänlighet eller snällhet gentemot andra får oss själva att bli lyckligare.

Ett engagemang i Hem och Skola kan – utöver de andra goda effekterna – medföra rejäla individuella fördelar i form av lycka.

En annan bevisad väg till lycka är social gemenskap och tillhörighet. Inom ramen för Hem och Skola-verksamheten finns det gott om möjligheter till både stark social gemenskap och till att utföra snälla och vänliga handlingar. Att jobba tillsammans för en gemensam god sak ger nästan per automatik en samhörighetskänsla. Ett engagemang i Hem och Skola kan – utöver de andra goda effekterna – medföra rejäla individuella fördelar i form av lycka.

Också i mina barns skola har vi haft ett skifte den här hösten. Till min glädje konstaterar jag att vi har många nya ivriga styrelsemedlemmar som redan har tagit sig an sin uppgift med stor energi. Vår lilla förening har såsom många andra varit tvungna att lägga en del av verksamheten på is under pandemin, men nu är det helt tydligt nya krafter och nya vindar i seglen. Jag hoppas och tror att samma trend går att se i många andra föreningar också.

Det finns i dag en större beställning på Hem och Skolas verksamhet än på länge. Barn och unga har alltid haft ett behov av pålitliga strukturer runt sig då de växer upp, ett nätverk att känna sig hemma i, vuxna som mår bra och som förmedlar framtidstro och trygghet. Mot dagens bakgrund av klimatkatastrof, pandemins svallvågor, krig och energikris blir det behovet extra stort.

Själv kände jag ett behov av att koncentrera mitt engagemang till min nya post som Förbundet Hem och Skolas ordförande och lämnar därför efter många år – och med stor saknad – gräsrotsverksamheten. Jag kommer att bära med mig många fina minnen av roligheter som vårt gäng har hittat på och genomfört. Dessutom har jag fått lära känna en massa finfina typer av vilka jag numera kan kalla flertalet för mina vänner.

Och jo, arbetet har känts meningsfullt och gett mig lyckokänslor allt som oftast. Varm rekommendation!


Nora Grotenfelt
förbundsordförande