Utveckling och utvärdering

Vårdnadshavarna ska ges möjligheter att tillsammans med skolans personal och elever bekanta sig med skolans vardag och att delta i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av målen för skolans verksamhet och fostrande arbete.


Läroplanen 2016

Att utvärdera är att utveckla. Genom att be föräldrar ge respons på hur tillgången till information, programmet under Hem och Skola-dagen eller föräldramöten uppfattas är ett sätt att se vilka saker som fungerar bra och vilka som kan utvecklas.

Det är speciellt viktigt att utvärdera då man provat på nya modeller för att ordna t.ex. föräldramöten. Endast genom att fråga föräldrarna får man veta deras åsikt. Det bästa med utvärdering är den positiva responsen som stärker oss i vårt yrkesroll. Den stärker också tilliten och relationen mellan hemmet och skolan. Då vi hör vad föräldrarna uppskattar vet vi också vad vi kan erbjuda mera av. Konstruktiva förslag på förbättring ger oss möjlighet att utvecklas.

Det finns många olika sätt att låta föräldrar utvärdera saker som verksamheten i skolan, hur samarbetet fungerar, programmet under öppet hus-dagen eller just föräldramötet. Man kan skapa digitala enkäter som kan skickas hem efter olika tillfällen. Men ofta är det den omedelbara responsen som är mest äkta och det säkraste sättet att få så många svar som möjligt.

Inom utvärdering handlar det om att ställa rätt frågor. När det kommer till föräldrasamarbete är det inte så svårt. Det finns en enkel modell som fungerar bra i de flesta situationer och den kallas Two stars and a wish.
Skriv ner två saker som var bra och ett önskemål.

Med dessa tre små frågor får man in det allra viktigaste man behöver. Positiv respons och något att utveckla. På samma gång får föräldrarna känna att deras röst är viktig och blir hörd.