Informella träffar

Informella möten under vilka föräldrar får lära känna varandra och skapa nätverk är minst lika viktiga, om inte viktigare, än möten under vilka skolan och lärarna informerar om t.ex. läroplanen, arbetssätt eller annat aktuellt. Då föräldrar lär känna varandra och lyssnar in varandras åsikter får de också ett bredare perspektiv på skolan. Föräldrarna kan också vara ett stöd för varandra i olika situationer av föräldraskapet. Som lärare är det ett sätt för dig att lära känna föräldrarna och eleverna under mer lättsamma former, vilket är ett fint sätt att bygga på den förtroendefulla relationen.

Som klasslärare eller klassföreståndare kan du tillsammans med klassföräldrarna fundera på vilken typ av träffar som kunde ordnas. Lyssna också in elevernas önskemål.

Det ordnas många typer av informella träffar i skolorna. T.ex. jul- och vårfester och öppet-hus dagar är tillfällen då föräldrarna kommer till skolan. Vid dessa tillfällen kan man fundera på ifall man på något sätt kunde få in nya element där föräldrar och lärare skulle få möjlighet att umgås eller göra något tillsammans.

Thinking outside the box

Det finns skolor som hittat på innovativa sätt att ta med föräldrar i skolvardagen.

  • Distansjobba i skolan. Skolan har gett föräldrarna möjlighet att distansjobba en halvdag i skolans matsal och köpa lunch i skolan.
  • Föräldrar som ordnar arbetsintervjuer. Föräldrar har fått ställa upp för att intervjua elever som sökt “ett jobb”.