Informella föräldra/familje kvällar

Informella möten under vilka föräldrar får lära känna varandra och skapa nätverk är minst lika viktiga, om inte viktigare, än möten under vilka skolan och lärarna informerar om t.ex. läroplanen, arbetssätt eller annat aktuellt. Då föräldrar lär känna varandra och lyssnar in varandras åsikter får de också ett bredare perspektiv på skolan. Föräldrarna kan också vara ett stöd för varandra i olika situationer av föräldraskapet.

Exempel på informella möten

  • Talkokväll då man gör något tillsamman för klassen/skolan
  • Pizzakväll tillsammans med eleverna
  • En fotbollsmatch där föräldrar möter elever
  • En gemensam utfärd