Frågor och svar

Hur gör vi i en tvåspråkig familj?
– Läs på båda språken!


Vad gör vi om ingen talar svenska?
– Läs gärna ibland på svenska ändå. Kanske någon annan släkting eller familjebekant kan läsa på svenska ibland.


Hur ska vi göra om vårt barn redan kan läsa?
– Fortsätt läsa högt. Förståelsen och läsupplevelsen saknas länge. Dessutom kan högläsningsstunden vara en angenäm gemensam upplevelse.