En kvart om dagen för lärare

Syftet med “En kvart om dagen” är att skapa rutiner kring läsning hos nybörjarna. Häftet som eleven fyller i sträcker sig över fem veckor, men det är bara ett sätt för eleverna att komma igång, En kvart om dagen kan pågå ett helt läsår.

En kvart om dagen handlar om sköna stunder av högläsning tillsammans. I början är det kanske en vuxen som läser högt medan barnet lyssnar, sen börjar barnet läsa mer och mer.

Vad händer i skolan?

– Läraren läser föräldrarnas anteckningar i läsdagboken, kvitterar att hon/han gjort det och skriver ibland någon kommentar eller fråga.


– Eleven får berätta om boken då den är läst och/eller bearbeta det lästa på andra sätt, t.ex. rita en bild som illustrerar händelserna.


– Längre hunna elever kan själva läsa högt hemma och på samma sätt föra bok över detta. Sedan kan de få läsa högt för läraren eller t.ex. en vänelev.