Hem och Skola-dagen

Den nationella Hem och Skola-dagen firas den sista fredagen i september men det passar bra att uppmärksamma samverkan med föräldrarna också ett annat datum.

Hem och Skola-dagens virtuella spel


Spelet är ett online-spel för föräldrar och elever där spelaren får följa med en skolklass i Mammutbackens skola. Det lekfulla spelet skapar engagemang och samhörighet t.ex. i samband med den nationella Hem och Skola-dagen. Det är kostnadsfritt att använda spelet och målgruppen är föräldrar som har barn i grundskolan. Hem och Skola-dagens spel kan spelas både i den fysiska skolmiljön och på distans. För markören över spelplanen och sök den röda dörren som för vidare till spelets följande nivå!

Seppopeli 2021
Spelplanen är skolvardagen i Mammutbackens skola.

Du som rektor eller ansvarsperson i skolan tar ställning till om ni vill använda er av spelets offentliga version eller om ni vill ladda upp ett eget spel för er skola. I den senare versionen kan man välja en del tilläggsfunktioner som t.ex. att aktivera spelets chat-funktion.

  • Instruktionerna för det offentliga spelet Vem som helst kan spela den här versionen som hittas på play.seppo.io. Ange PIN-koden HSD2021 för att logga in i det svenskspråkiga spelet. Hitta på ett namn för ditt lag och börja spela antingen ensam eller tillsammans med någon annan. Sök den röda dörren för att komma vidare till nästa nivå! I den här versionen delas ingen information med andra spelare.
  • Instruktioner för spelet för de enskilda skolorna I den här versionen kan spelledaren följa med hur spelet framskrider och det finns möjlighet att interagera med övriga spelare. Via de insamlade svaren kan skolan få värdefull information om skolvardagen och samarbetet mellan skolan och hemmet.

Tekniskt stöd (tyvärr endast på finska) fås via spelchatten och e-post support@seppo.io


Trafikljusmodellen för Hem och Skola-dagen

Olika sätt att ordna Hem och Skola-dagen läsåret 2021-2022
Vi har utvecklat en trafikljusmodell som ni kan använda för att planera ett lyckat evenemang oberoende av epidemiläget i ert område. I modellen finns idéer till evenemang på tre olika nivåer. Modellen presenteras i brevet som skickats till skolorna i april.

Varje länk till uppslag nedan för till konkreta tips hur dagen kan firas:


UPPSLAG FÖR GRÖNT LJUS: föräldrarna kan bjudas in till skolan och evenemanget kan ordnas säkert och med normala arrangemang.


UPPSLAG FÖR GULT LJUS: sammankomster är begränsade, men evenemanget kan ordnas i smågrupper eller utomhus med specialarrangemang.


UPPSLAG FÖR RÖTT LJUS: evenemanget kan endast ordnas virtuellt.

TIPS! Ifall ni söker lekar och aktiviteter som kan ordnas utomhus så att man beaktar säkerhetsavstånd så har Finlands Svenska Idrott skapat ett nytt häfte för ändamålet. Lekhäftet på 25 sidor laddas ner via FSI:s webbsida för barmarks- och utelekar.

I VÅR BROSCHYR nämns andra sätt att uppmärksamma den nationella Hem och Skola-dagen.

Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media. Instagram: kodinjakoulupaiva. Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil

Inbjudningar
En personlig inbjudan t.ex. från klassens lärare till föräldrarna känns välkomnande. Här finns Hem och Skola-dagens logo för inbjudningar m.m i olika storlekar.
Stor logo liggande: HoSdagen1
Stående logo: HoSdagen2
Liten liggande logo: HoSdagen3


Via bilden ovan hittas också uppslag och idéer för Hem och Skola-dagen.

Behov av inbjudningar på övriga språk?
Det finns en bild som kan användas som en inbjudan med texten “Välkommen till Hem och Skola-dagen” översatt. Den kan användas då ni vill kommunicera med föräldrar som talar ett annat språk. Inbjudan finns på finska, engelska, estniska, kurdiska, samiska, ryska, arabiska, vietnamesiska och somali. Den kan sedan kompletteras med information om när Hem och Skola-dagen ordnas hos er. Inbjudningarna hittas uppladdade i bildbanken på Kodin ja Koulun Päiväs webbplats och kan fritt användas.

Dagen planeras och genomförs i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund.
Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.

Information på finska: https://kodinjakoulunpaiva.fi/