Hem och Skola-dagen

Trafikljusmodell för Hem och Skola-dagen 24.9.2021
– Samarbete på ett säkert sättVia länken ovan kan du som är rektor/föreståndare anmäla att ni önskar uppmärksammar samarbete med vårdnadshavare. Det finns som tidigare år möjlighet att beställa kostnadsfria produktpaket för kaffeservering så länge lagret räcker. Notera att ifall du väljer att beställa produktpaket så styrs du efter anmälan till ett särskilt beställningsformulär. I år sänder vi dessutom Iittalas Teema-kaffemugg med Hem och Skola-dagens emblem till varje kontaktperson.

Coronapandemin har lett till att de gemensamma träffarna blivit väldigt få, eller så har det inte varit möjligt att ordna några träffar alls. Samtidigt finns det ett enormt behov av samarbete mellan hemmet och skolan.

Olika sätt att ordna Hem och Skola-dagen läsåret 2021-2022
Vi har utvecklat en trafikljusmodell som ni kan använda för att planera ett lyckat evenemang oberoende av epidemiläget i ert område. I modellen finns idéer till evenemang på tre olika nivåer. Modellen presenteras i brevet som skickats till skolorna i april.

Varje länk till uppslag nedan för till konkreta tips hur dagen kan firas:


UPPSLAG FÖR GRÖNT LJUS: föräldrarna kan bjudas in till skolan och evenemanget kan ordnas säkert och med normala arrangemang.


UPPSLAG FÖR GULT LJUS: sammankomster är begränsade, men evenemanget kan ordnas i smågrupper eller utomhus med specialarrangemang.


UPPSLAG FÖR RÖTT LJUS: evenemanget kan endast ordnas virtuellt.

Brevet som skickats till rektorerna i april 2021

TIPS! Ifall ni söker lekar och aktiviteter som kan ordnas utomhus så att man beaktar säkerhetsavstånd så har Finlands Svenska Idrott skapat ett nytt häfte för ändamålet. Lekhäftet på 25 sidor laddas ner via FSI:s webbsida för barmarks- och utelekar.

I VÅR BROSCHYR nämns andra sätt att uppmärksamma den nationella Hem och Skola-dagen.

Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media. Instagram: kodinjakoulupaiva. Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil

Inbjudningar
En personlig inbjudan t.ex. från klassens lärare till föräldrarna känns välkomnande. Här finns Hem och Skola-dagens logo för inbjudningar m.m i olika storlekar.
Stor logo liggande: HoSdagen1
Stående logo: HoSdagen2
Liten liggande logo: HoSdagen3


Via bilden ovan hittas också uppslag och idéer för Hem och Skola-dagen.

Behov av inbjudningar på övriga språk?
Det finns en bild som kan användas som en inbjudan med texten “Välkommen till Hem och Skola-dagen” översatt. Den kan användas då ni vill kommunicera med föräldrar som talar ett annat språk. Inbjudan finns på finska, engelska, estniska, kurdiska, samiska, ryska, arabiska, vietnamesiska och somali. Den kan sedan kompletteras med information om när Hem och Skola-dagen ordnas hos er. Inbjudningarna hittas uppladdade i bildbanken på Kodin ja Koulun Päiväs webbplats och kan fritt användas.

Dagen planeras och genomförs i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA, Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna, Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund.
Social- och hälsovårdsministeriet stödjer Hem och Skola-dagen med medel från Veikkaus avkastning.

Information på finska: https://kodinjakoulunpaiva.fi/