Välbefinnande och gemenskap

  • För en förälder är barnets trygghet och välbefinnande i daghemmet a och o. Varje
    förälder behöver känna till hur daghemmet jobbar med barnens välbefinnande, såväl det psykiska, det fysiska som det sociala.
  • Föräldrar kan på många sätt bidra till att stärka gemenskapen i daghemmet. Bara genom att föräldrarna blir bekanta med varandra ökar också tryggheten och gemenskapen bland barnen.
  • Det lönar sig att satsa extra mycket på att stärka gemenskapen bland
    föräldrarna i övergångsskedena, då barnen börjar på daghemmet eller i förskolan och förbereder sig för skolan. Då föräldrarna har skapat kontakter till varandra sänker det tröskeln att också senare erbjuda varandra kamratstöd.

  • När föräldrar är en naturlig del av gemenskapen underlättar det också daghemmets arbete och påverkar hela daghemmets atmosfär på ett positivt sätt.