Kommunikation

Skapa en god kommunikation med föräldrarna – några tips

  • En fungerande kommunikation mellan hemmet och daghemmet är en förutsättning för att samarbetet ska fungera.

  • För att föräldrar ska bli engagerade och delaktiga måste daghemmet göra mera än enbart informera. En god kommunikation är mycket mera än meddelanden via e-post eller lapp på väggen.

  • Vill ni ha föräldrarnas synpunkter, kommentarer eller återkoppling? Håll du hellre ett fysiskt möte. Det finns en risk för missförstånd med skriftlig kommunikation. Därför är ett personligt möte ibland att föredra.

  • Berätta för föräldrarna hur de kan stödja sitt barn i kamratrelationer och i lärandet. Berätta också hur det går för barnet, visa intresse för föräldrarnas åsikter, lyft fram samarbetet med föräldrar och föräldraföreningen. Visa också att daghemmet ser och respekterar mångfalden av barn och föräldrar. Det här sänker tröskeln för föräldrarna att ta kontakt och samarbeta.

Kommunikationsplan

Med hjälp av den här skissen kan ni planera vilka kommunikationskanaler ni vill använda. Gör också en plan för vad ni vill kommunicera ut i respektive kanal.