Kommunikation

  • En välfungerande kommunikation mellan hemmet och daghemmet är en förutsättning för att samarbetet ska fungera.
  • Om syftet är att ge utrymme för synpunkter, kommentarer och återkoppling är möten i dialog att föredra. När informationen är komplex finns det större risk för missförstånd och där kan det vara bättre att få till ett personligt möte.
  • För att föräldrar ska bli engagerade och delaktiga måste daghemmet göra mera än enbart informera. En välfungerande kommunikation är mycket mera än meddelanden via epost eller lapp på väggen.
  • Att också berätta för föräldrarna hur de kan stödja sina barn i kamratrelationer, i lärandet och hur det går för barnen, att intressera sig för föräldrarnas åsikter, att lyfta fram samarbetet med föräldrar och föräldraföreningen och att visa att daghemmet ser och respekterar mångfalden av barn och föräldrar sänker tröskeln för föräldrarna att ta kontakt och samarbeta.