Öppen och välkomnande verksamhetskultur

Så här kan daghemmet vara öppet och välkomnande – 7 tips

  • Kommunicera med föräldrarna: Ha öppen och regelbunden kommunikation med föräldrarna. Ge dem möjlighet att ställa frågor. En öppen kommunikation stärker föräldrarnas förtroende för daghemmet.

  • Låt föräldrarna delta: Låt föräldrarna få vara med och påverka vissa beslut som tas. Det här skapar en känsla av samverkan och samarbete.

  • Ge återkoppling: Ge föräldrarna regelbunden återkoppling om deras barns framsteg och prestationer. Det här förstärker deras engagemang och samarbete.

  • Skapa möten och aktiviteter: Arrangera regelbundna möten och aktiviteter för föräldrarna. Det här är ett utmärkt sätt att bygga relationer och stärka samarbetet.

  • Ta emot feedback: Fråga föräldrarna om feedback och ta deras åsikter på allvar. När du använder föräldrarnas feedback för att förbättra verksamheten visar du att du uppskattar och värdesätter samarbetet.

  • Säkerställ tillgänglighet: Se till att föräldrarna har tillgång till personalen när de behöver det. Genom att vara tillgänglig och lyhörd visar du att du bryr dig om deras samarbete.

  • Diskutera värderingar: Diskutera vilka värderingar skolan står för och hur hemmet och daghemmet kan hjälpa barnen att skapa egna värderingar? Diskussioner om värderingar kan hållas i den egna gruppen eller tillsammans med hela daghemmet. Det är själva diskussionen som är det viktiga, inte att alla är av samma åsikt.

Diskussioner om värderingar – en mall du kan använda