En kvart om dagen - för pedagogen

Högläsning stödjer barnets språkutveckling, ordförråd och skolgång. Den har också betydelse för bland annat utvecklingen av fantasi och empatisk förmåga. Därför är det viktigt att barn redan från början får bekanta sig med olika sorters böcker och höra högläsning både hemma och på dagis. 

Högläsningen i hemmen har minskat i samband med att de digitala apparaternas användning har ökat. Trots att appar och spel kan var underhållande och lärorika kan de inte ersätta högläsningen, framför allt inte den gemensamma stunden som barnet får dela med en vuxen. Böcker är dessutom gratis – det behövs bara ett bibliotekskort.

Föräldrar känner inte nödvändigtvis till hur viktig högläsningen är för barnets språkutveckling och framtida lärande. Som personal på dagis har ni en fantastik möjlighet att tala om högläsningens och böckernas betydelse med föräldrarna, t.ex. under inskolningen eller en föräldrakväll.

En kvart om dagen är en metod där personalen och föräldrarna tillsammans gör högläsningen till en del av vardagen. Metoden kan introduceras i alla åldersgrupper på daghemmet och i förskolan.

I detta infobrev kan du läsa mera om hur du kan presentera metoden för föräldrarna.

Vad gör dagispersonalen?

 • – Talar om högläsningens betydelse med föräldrarna och introducerar metoden.
 • – Samlar in läsdagböckerna regelbundet, t.ex. en gång i veckan och skriver ner några uppmuntrande kommentarer om barnets läsupplevelser.
 • – Talar med barnen om böcker de läst.Ifall något barn inte får läsdagboken ifylld hemma kan personalen fylla i den med böcker som lästs under dagisdagen och gärna ge barnet några extra högläsningsstunder. Alla barn ska få känna sig delaktiga.

frågor och svar

 • Hur gör vi i en tvåspråkig familj?
  – Läs på båda språken!
 • Vad gör vi om ingen talar svenska?
  – Läs gärna ibland på svenska ändå. Kanske någon annan släkting eller familjebekant kan läsa på svenska ibland.
 • Hur ska vi göra om vårt barn redan kan läsa?
  – Fortsätt läsa högt. Förståelsen och läsupplevelsen saknas länge. Dessutom är högläsningsstunden en skön stund tillsammans.