Coronatider

Förbundet Hem och Skola och Tankesmedjan Agenda har samlat till diskussion om föräldrars välmående efter coronaepidemins första fas våren 2020. Diskussionerna fördes i november 2020.

I diskussionerna deltar forskaren Harry Lunabba och Förbundet Hem och Skolas ordförande Anders Adlercreutz tillsammans med fem föräldrar från Helsingfors, Esbo, Sibbo och Kyrkslätt. Från Lagstads skola i Esbo medverkar rektor, en speciallärare och klasslärare.

Diskussionerna modererades av Ted Urho och Micaela Romantschuk i november 2020.

Fem tips till föräldrar

  1. Följ upp daghemmets, skolans, kommunens och myndigheternas anvisningar och iaktta dem. Planera på förhand hur vardagen ska flyta så smidigt som möjligt i er familj om barnet eller den unga på myndigheternas beslut måste övergå till distansundervisning eller karantän. 
  2. Påminn barnet och den unga om hygieninstruktionerna och inför hygienkunskaper som en del av familjens vardag.
  3. Lyssna på barnet och den unga. Tveka inte att ta kontakt med personalen om du eller ditt barn undrar över någonting i daghemmets eller skolans vardag. Tveka inte heller att genast söka hjälp om det känns att krafterna kan ta slut i din familj.
  4. Om barnet eller den unga har flunsasymptom, låt inte hen gå till daghemmet, skolan eller fritidsaktiviteterna. Kontakta hälso- och sjukvården om du misstänker att någon i din familj har symtom som anknyter till coronaviruset.
  5. Delta i samarbetet mellan hemmet och skolan i den mån du har möjlighet och hjälp läraren att bygga upp en god gruppanda och förstärka gemenskapen.

Vill du tala med någon?

Det finns många instanser som erbjuder stöd och hjälp ifall du som förälder upplever att ni behöver extra stöd. Här är några andra tips:

Psykosociala förbundet har skapat en samlingssida på olika stödlinjer och chattar som erbjuds för tillfället.

Föreningen för Mental Hälsa i Finland (FMHF) har en nationell kristelefonen som ger stöd på svenska 09 2525 0112.

Barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitet har öppnat en svenskspråkig webbplats för föräldrar som behöver verktyg för att behärska oro och stöda barnens psykiska välbefinnande under coronaviruspandemin: