Coronatider

Fem tips till föräldrar för distansskola

(uppdaterade 5.3.2021)


1. Skolan ansvarar för undervisningen
Skolorna har nu mera utvecklade stödformer och processer än de hade våren 2020. Det finns flexibilitet i frågan om distans/närundervisning på ett annat sätt än senaste år. En elev som inte klarar sig hemma av olika orsaker har rätt till närundervisning. Kontakta läraren om du har frågor.

2. Struktur och trivsel i vardag
Försök stöda barnet/den unga att få struktur på distansundervisningsdagen. När börjar skoldagen och när tar den slut? Tala med barnet/den unga om vikten av att ta pauser, lämna tangentbordet och gärna gå ut en sväng om det är möjligt. Skolorna erbjuder eleverna skolmat/matkassar. Finns det ett fungerande system som ni kunde använda er av?

3. Lämna ingen ensam
Det är viktigt att barnet/den unga har möjlighet att hålla kontakten med vänner och klasskompisar. Här är de digitala plattformarna viktiga mötesplatser. Föräldrar kan också stödja varandra genom att hålla kontakten.

4. Be om hjälp
Ifall du oroar dig för ditt barn/din ungdom så ta kontakt med skolans elevvård. De känner till vilka stöd som finns att få. Ifall du som förälder känner att orken tryter, så be om hjälp.

5. Tillsammans klarar vi det!
Alla börjar bli matchtrötta i det här skedet av pandemin och vissa familjer har varit hårt drabbade. Utgå ifrån att alla, både enskilda föräldrar, lärare och rektorer försöker sitt bästa. Var konstruktiv i din kommunikation och ge också positiv respons.

Förbundet Hem och Skola och Tankesmedjan Agenda har samlat till diskussion om föräldrars välmående efter coronaepidemins första fas våren 2020. Diskussionerna fördes i november 2020.

I diskussionerna deltar forskaren Harry Lunabba och Förbundet Hem och Skolas ordförande Anders Adlercreutz tillsammans med fem föräldrar från Helsingfors, Esbo, Sibbo och Kyrkslätt. Från Lagstads skola i Esbo medverkar rektor, en speciallärare och klasslärare.

Diskussionerna modererades av Ted Urho och Micaela Romantschuk i november 2020.

Vill du tala med någon?

Det finns många instanser som erbjuder stöd och hjälp ifall du som förälder upplever att ni behöver extra stöd. Här är några andra tips:

Psykosociala förbundet har skapat en samlingssida på olika stödlinjer och chattar som erbjuds för tillfället.

Föreningen för Mental Hälsa i Finland (FMHF) har en nationell kristelefonen som ger stöd på svenska 09 2525 0112.

Barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitet har öppnat en svenskspråkig webbplats för föräldrar som behöver verktyg för att behärska oro och stöda barnens psykiska välbefinnande under coronaviruspandemin: