Coronatider

Uppdaterat 13.8.2020

Den dagliga verksamheten på daghemmet och i skolan när läsåret 2020 börjar

När läsåret 2020 börjar, inleds skolarbetet i princip med närundervisning, och daghemmens verksamhet har kommit igång på normalt sätt. Coronaläget utvecklas dock fortfarande och det är möjligt att enheter eller kommuner i något skede blir tvungna att införa undantagsarrangemang i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Även om skol- och dagisverksamheten börjar under exceptionella omständigheter är det viktigt att främja en hoppfull, positiv och uppmuntrande atmosfär bland barn och unga. I det här läget är det särskilt viktigt att hemmet och skolan eller daghemmet har ett nära och förtroendefullt samarbete.

Fem tips till föräldrar

  1. Följ upp daghemmets, skolans, kommunens och myndigheternas anvisningar och iaktta dem. Planera på förhand hur vardagen ska flyta så smidigt som möjligt i er familj om barnet eller den unga på myndigheternas beslut måste övergå till distansundervisning eller karantän. 
  2. Påminn barnet och den unga om hygieninstruktionerna och inför hygienkunskaper som en del av familjens vardag.
  3. Lyssna på barnet och den unga. Tveka inte att ta kontakt med personalen om du eller ditt barn undrar över någonting i daghemmets eller skolans vardag. Tveka inte heller att genast söka hjälp om det känns att krafterna kan ta slut i din familj.
  4. Om barnet eller den unga har flunsasymptom, låt inte hen gå till daghemmet, skolan eller fritidsaktiviteterna. Kontakta hälso- och sjukvården om du misstänker att någon i din familj har symtom som anknyter till coronaviruset.
  5. Delta i samarbetet mellan hemmet och skolan i den mån du har möjlighet och hjälp läraren att bygga upp en god gruppanda och förstärka gemenskapen.

Instruktionerna utarbetades i samarbete av Förbundet Hem och Skola och Finlands Föräldraförbund.

Läs också Undervisnings- och kulturministeriets uppdaterade rekommendationer till småbarnspedagogiken, skolor, läroanstalter och högskolor för bekämpning av coronaviruset 4.8.2020

Vill du tala med någon?

Det finns många instanser som erbjuder stöd och hjälp ifall du som förälder upplever att ni behöver extra stöd. Här är några andra tips:

Psykosociala förbundet har skapat en samlingssida på olika stödlinjer och chattar som erbjuds för tillfället.

Barnavårdsföreningen i Finland erbjuder chattar och för både vuxna och barn. Barnavårdsföreningens neuropsykiatriska sakkunniga erbjuder också rådgivning.

Föreningen för Mental Hälsa i Finland (FMHF) har en nationell kristelefonen som ger stöd på svenska 09 2525 0112.

Barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitet har öppnat en svenskspråkig webbplats för föräldrar som behöver verktyg för att behärska oro och stöda barnens psykiska välbefinnande under coronaviruspandemin: