Tillbaka

Små saker gör enorm skillnad

Under hela min skolgång har jag hört om Hem och Skola, men kanske inte helt förstått vad förbundet är och vad det egentligen gör. Emellanåt fick jag en tidning i handen som jag skulle ta hem till mina föräldrar men tänkte inte mer på det. Trots detta märker jag ändå då jag tänker tillbaka att Hem och Skolas verksamhet är viktig.

Det klassiska tankesättet att barnen ska respektera de äldre stämmer så klart, men det gäller åt båda hållen. Eleverna måste få känna att deras åsikter tas i beaktande och spelar någon roll. Det är svårt att ha respekt för någon som inte respekterar en.

Samarbetet mellan skolorna och hemmen är extremt viktigt. Det är nödvändigt att ha en trygg miljö att komma hem till varje dag och att ha möjlighet till hjälp med läxor och annat. Föräldrarnas engagemang i elevens skolgång är mycket betydelsefullt. Små saker som att bara fråga hur det var i skolan, gå på föräldramöten och att visa sitt stöd gällande skol-relaterade saker som prov, men också hobbyer, kan göra en stor skillnad.
Jag tycker också att evenemang som engagerar både föräldrarna och eleverna, speciellt i lågstadieåldern, kan hjälpa att skapa ett starkare band mellan hemmet och skolan. Eleverna har möjlighet att visa vad de gör på dagarna och föräldrarna får en inblick i elevernas liv i skolan.
Många föräldrar lägger stor vikt på vitsorden och att deras barn ska prestera ”bra” i skolan. Såklart är detta en form av yttre motivation som kan funka i vissa fall, men orsakar för det mesta bara mer stress och ångest hos det redan stressade barnet. Det gäller inte bara att uppfylla sina egna förväntningar utan man ska också uppfylla föräldrarnas. Att komma hem med ett vitsord som man själv är nöjd med och sedan bli utskälld av föräldrarna är nog inte det roligaste. Mina egna föräldrar har alltid uppmuntrat mig och mina syskon att prestera bra men aldrig gjort så att vi har känt oss pressade vilket jag är mycket tacksam för. Ibland ber de till och med mig att lägga undan skolböckerna och göra något annat istället då de märker att mitt läsande är ineffektivt. Det här är också nödvändigt, att se när det är dags att ta en paus och koncentrera sig på något annat en stund.
Här tycker jag att skolan skulle kunna uppmana föräldrarna att inte bli sura då ett prov inte gått som förväntat, utan kanske istället se över vad som gick fel och varför det gick som det gick. Det här gäller såklart också skolan, lärare har ingen rätt att uttrycka sin besvikelse över en elevs prestationer.
Det är viktigt att kommunikationen mellan skolorna och hemmen fungerar. Föräldrarna behöver vägledning så att de kan stödja sina barn medan skolan behöver föräldrarnas åsikter. Respekt mellan alla parter är också nödvändigt. Det klassiska tankesättet att barnen ska respektera de äldre stämmer så klart, men det gäller åt båda hållen. Eleverna måste få känna att deras åsikter tas i beaktande och spelar någon roll. Det är svårt att ha respekt för någon som inte respekterar en.
Jag hoppas att Hem och Skolas verksamhet kommer fortsätta långt in i framtiden och fortsätta utvecklas hela tiden för att gynna alla så mycket som möjligt. Utan samarbete mellan skolorna och hemmen fungerar det inte.

Ingrid Geust
16 år, Helsingfors
Tidningen Hem och Skola 2/2019