Den nationella Hem och Skola-dagen firas årligen den sista fredagen i september. Kom med hösten 2018 då Hem och Skola-dagen infaller fredagen den 28 september.
Via den här sidan kan skolans rektor under vårvintern anmäla att er skola är med. Skriv gärna in evenemanget i skolans arbetsplan för nästa läsår. Om en annan dag som passar bättre in i skolans schema så går det också bra.
 
Senast deltog över 1000 finsk- och svenskspråkiga skolor i firandet.
 
Här finns bilder med Hem och Skola-dags pappmuggar som fritt får publiceras eller använda i information om Hem och Skola-dagen. Fotograf: Karin Lindroos
 
 
Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media.   På Instagram: kodinjakoulupaiva
Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil:
 

Hem och Skola-dagens logo

Kan användas för inbjudningar m.m.

HoSdagen1
HoSdagenejdatum
HoSdagen3
En inbjudan att färglägga. Pyssel för yngre elever?

Broschyr om Hem och Skola-dagen (2017)
Information for parents in English

Planschen nedan kommer att ingå i materialpaketet som kan beställas av skolor. (2017)


Idéer och uppslag enligt tema:

Välbefinnande

*Vi talar om mat, lagar mat och äter tillsammans. Vi bekantar oss med nya smaker från andra håll i världen.
* Vi sammanställer tillsammans ett ABC för välbefinnande/en trivselplan för vår skola
* Vi ordnar en mässa eller frågesport om sunda levnadsvanor
* Vi gör en video/bilderbok som skapar trevlig stämning i vår skola


Miljö och natur

* Vi ordnar gårdstalko: vi städar, fixar och bygger tillsammans
* Vi planterar blommor, buskar och träd på skolans gård och pratar om naturen
* Vi klättrar upp på ett berg, ordnar en fisketävling, går i skogen för att plocka bär eller gör en utfärd till ett vindskydd
* Vi ordnar ett torg där deltagarna får byta begagnade saker och vi diskuterar hållbar utveckling


Kultur och konst

* Vi gör en upptäcktsresa för att bekanta oss med vår hemtrakt, gräver fram information och delar med oss av det som vi lärt
* Vi målar, ritar och pysslar ett gemensamt konstverk som placeras i skolan
* Vi bjuder in mor- och farföräldrar till skolan för att berätta om skolans vardag förr i tiden
* Vi ordnar en konsert, teaterkväll eller dans


Motion och idrott

*Vi ordnar en match mellan föräldrar och lärare, och eleverna fungerar som domare och funktionärer
* Vi bjuder in lokala motions- och idrottsklubbar till skolan för att presentera olika grenar
* Vi ordnar talko för att underhålla och reparera sportutrustning och utrustningslagret
* Vi bygger en äventyrsbana för hela familjen på skolans gård


Trafik

* Vi ordnar en mopedverkstad och en frågesport om trafikreglerna
* Vi kör cykelkörkortet samt underhåller och kontrollerar cyklarna
* Vi bjuder in en trafiksäkerhetsexpert till skolan
* Vi undersöker tillsammans skolmiljön och farliga ställen i trafiken


Mediefostran

* Vi gör tillsammans en video om vår skola
* Vi ordnar en kurs om de sociala medierna som eleverna håller för föräldrar och lärare
* Vi ordnar en gemensam brädspelskväll för hela skolan
* Vi bjuder in en expert i mediefostran till skolan


Skolvardagen

* Vi orienterar i skolhuset och på dess gård för att lära känna dem
* Vi utvecklar rastaktiviteterna tillsammans
* Vi utarbetar gemensamma spelregler för kommunikationen mellan hemmet och skolan
* Vi ordnar talko för att städa, inreda eller piffa upp klassrummet eller skolan


Fritidsaktiviteter

* Vi ordnar en mässa för fritidsaktiviteter tillsammans med aktörer i området
* Vi lyssnar på elever och föräldrar som håller föredrag om olika fritidsaktiviteter
* Vi ordnar tillsammans en foto- eller konstutställning som handlar om fritidsaktiviteter
* Vi ordnar en hantverksworkshop: flugbindning, tovning, origami...


Seder och bruk

* Vi utarbetar regler för användningen av mobilen eller en etikett för de sociala medierna för vår skola
* Vi lagar eller serverar smakprov på maten från olika kulturer
* Vi ordnar en affisch- eller videoverkstad om gott och hänsynsfullt beteende
* Vi startar en kampanj mot mobbning


Vi lär oss tillsammans

* Vi bjuder in föräldrarna till en lektion och eleverna får undervisa dem
* Vi ordnar en dag för ”talande böcker”, med personer som berättar om något
* Vi firar en första hjälpen-karneval med hela skolan


Rektorns morgonkaffe och kvällsté

* Bjud in föräldrarna på morgonkaffe för att samtala om vardagen i skolan
* Bjud in elever och föräldrar på morgongröt
* Locka familjerna ut på en motionsrunda på morgonen före arbetsdagen
* Ordna en avstressande samtalsstund vid en kopp kvällste


Planering och genomförande

* Bjud in föräldraföreningen och elevkåren att medverka i planeringen av dagen
* Samarbeta med kommunen och aktörer i området


Kommunikation

* Skicka inbjudan till hemmen i god tid på förhand
* Låt eleverna skapa attraktiva inbjudningskort
* Berätta om dagen också för de lokala medierna
* Dela nyheter och foton om evenemanget i de sociala medierna #hemochskoladagen
* Samla in respons, tacka de medverkande och gästerna


Här finns olika Youtube-klipp om Hem och Skola-dagen.

Den här dagen är efterlängtad! Video om Hem och Skola-dagen (producerad 2014).

 

 

På finska lanseras dagen som "Kodin ja Koulun päivä". Det är Utbildningsstyrelsen, Finlands Rektorer, Suomen Vanhempainliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för Undervisnings- och Bildningsväsendet OPSIA rf , Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna och Förbundet Hem och Skola tillsammans som står bakom initiativet att fira en speciell dag för samarbetet med hemmen. STEA stöder Hem och Skola-dagen med Veikkaus intäkter.

 

 

Mera information ger verksamhetsledare Micaela Romantschuk micaela@hemochskola.fi,
tfn 050-336 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi var med hösten 2017:

Bemböle skola
Bergö skola
Billnäs skola
Borgaregatans skola
Boställsskolan
Botby grundskola
Boxby skola
Braheskolan
Bromarv skola
Carleborgsskolan
Cygnaeus skola
Dalsbruks skola
Degerö lågstadieskola
Donnerska skolan
Drumsö lågstadieskola
Ekenäs högstadieskola
Finno skola
Forsby skola
Grundskolan Norsen
Grännäs skola
Gumbostrands skola
Haddom skola
Haga skola
Hagelstamska skolan
Helsinge skola
Hindhår skola
Holm skola
Hoplaxskolan
Högstadiet i Petalax
Höjdens skola
Jeppo-Pensala skola
Kapellby skola
Karamalmens skola
Karuby skola
Katarinaskolan
Kirjala skola
Klemetskog skola
Kotka Svenska Samskola
Kristinestads skola
Kullo skola
Kungsgårdsskolan
Kungsvägens skola
Kvarnbackens skola
Kvevlax skola
Kyrkfjärdens skola
Kyrkoby skola
Kyrkostrands skola
Kållby-Heimbacka skola
Kökars grundskola
Lagmans skola
Lagstads skola
Lepplax skola
Lyceiparkens skola
Mattlidens skola
Mosebacke skola
Nedervetil skola
Normen/Skogsparkens skola
Norra Korsholms skola
Norra Paipis skola
NUmmela skola
Närpes högstadieskola
Pernå kyrkoby skola
Pjelax skola
Pojo kyrkoby skola
Risö skola
Rödskogs skola
S:t Karins svenska skola
S:t Olofsskolan
Seminarieskolan
Sjundeå svenska skola
Skogsparken /Norman
Smedsby skola
Smedsby-Böle skola
Småbönders skola
Socklot skola
Solbrinkens skola
Staffansby
Stenbackens skola
Storängens skola
Strandnäs skola
Sundom skola
Sunnanbergs skola
Svartå skola
Svenska samskolan i Tammerfors
Svenska skolan i Lahtis
Sävträsk skola
Söderby skola
Söderkulla skola
Södra Paipis skola
Terjärv skola
Tolkis skola
Träsk skola
Tölby-Vikby skola
Vallgrund skola
Vasa övningsskola
Veikars skola
Vendlaskolan
Vikinga skola
Vindängens skola
Winellska skolan
Västanfjärds skola
Västankvarns skola
Västersundoms skola
Yttermalax skola
Yttermark skola
Ytternäs skola
Zacharias Topelusskolan
Åshöjdens grundskola
Östensö skola
Österby skola
Överesse skola
Övermark skola
-------

Kottby lågstadieskola
Månsas lågstadieskola
Bosund skola
Borgby skola
Gerby skola
Amosparkens skola
Minervaskolan
Sarlinska Skolan
Pargas svenska gymnasium
Pörtom skola
Tot. 123