Den nationella Hem och Skola-dagen firas nästa gång fredagen den 29 september 2017. Om skolan så önskar så går det bra att uppmärksamma samarbetet med hemmen också ett annat datum, men just under den sista fredagen i september så väljer många skolor öppna sina dörrar.
 
Via anmälningar-knappen ovan kan du som är rektor/annan ansvarsperson från skolans sida anmäla att er skola är med. De skolor som anmäler sig senast 11.8 kan beställa ett kostnadsfritt materialpaket. Brev till rektor i mars 2017.
 
Ett tema som ni kanske vill lyfta upp i samband t.ex. i samband med Hem och Skola-dagen är Finland 100 år.
 
Hösten 2016 deltog ungefär 1000 skolor nationellt, varav 130 var svenskspråkiga.
 
Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media.   På Instagram: kodinjakoulupaiva
Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil:
 

Hem och Skola-dagens logo

Kan användas för inbjudningar m.m.

HoSdagen1
HoSdagenejdatum
HoSdagen3
En inbjudan att färglägga. Pyssel för yngre elever?

Broschyr om Hem och Skola-dagen (2014)
Information for parents in English

Planschen nedan kommer att ingå i materialpaketet som kan beställas av skolor. (2017)


Idéer och uppslag enligt tema:

Välbefinnande

*Vi talar om mat, lagar mat och äter tillsammans. Vi bekantar oss med nya smaker från andra håll i världen.
* Vi sammanställer tillsammans ett ABC för välbefinnande/en trivselplan för vår skola
* Vi ordnar en mässa eller frågesport om sunda levnadsvanor
* Vi gör en video/bilderbok som skapar trevlig stämning i vår skola


Miljö och natur

* Vi ordnar gårdstalko: vi städar, fixar och bygger tillsammans
* Vi planterar blommor, buskar och träd på skolans gård och pratar om naturen
* Vi klättrar upp på ett berg, ordnar en fisketävling, går i skogen för att plocka bär eller gör en utfärd till ett vindskydd
* Vi ordnar ett torg där deltagarna får byta begagnade saker och vi diskuterar hållbar utveckling


Kultur och konst

* Vi gör en upptäcktsresa för att bekanta oss med vår hemtrakt, gräver fram information och delar med oss av det som vi lärt
* Vi målar, ritar och pysslar ett gemensamt konstverk som placeras i skolan
* Vi bjuder in mor- och farföräldrar till skolan för att berätta om skolans vardag förr i tiden
* Vi ordnar en konsert, teaterkväll eller dans


Motion och idrott

*Vi ordnar en match mellan föräldrar och lärare, och eleverna fungerar som domare och funktionärer
* Vi bjuder in lokala motions- och idrottsklubbar till skolan för att presentera olika grenar
* Vi ordnar talko för att underhålla och reparera sportutrustning och utrustningslagret
* Vi bygger en äventyrsbana för hela familjen på skolans gård


Trafik

* Vi ordnar en mopedverkstad och en frågesport om trafikreglerna
* Vi kör cykelkörkortet samt underhåller och kontrollerar cyklarna
* Vi bjuder in en trafiksäkerhetsexpert till skolan
* Vi undersöker tillsammans skolmiljön och farliga ställen i trafiken


Mediefostran

* Vi gör tillsammans en video om vår skola
* Vi ordnar en kurs om de sociala medierna som eleverna håller för föräldrar och lärare
* Vi ordnar en gemensam brädspelskväll för hela skolan
* Vi bjuder in en expert i mediefostran till skolan


Skolvardagen

* Vi orienterar i skolhuset och på dess gård för att lära känna dem
* Vi utvecklar rastaktiviteterna tillsammans
* Vi utarbetar gemensamma spelregler för kommunikationen mellan hemmet och skolan
* Vi ordnar talko för att städa, inreda eller piffa upp klassrummet eller skolan


Fritidsaktiviteter

* Vi ordnar en mässa för fritidsaktiviteter tillsammans med aktörer i området
* Vi lyssnar på elever och föräldrar som håller föredrag om olika fritidsaktiviteter
* Vi ordnar tillsammans en foto- eller konstutställning som handlar om fritidsaktiviteter
* Vi ordnar en hantverksworkshop: flugbindning, tovning, origami...


Seder och bruk

* Vi utarbetar regler för användningen av mobilen eller en etikett för de sociala medierna för vår skola
* Vi lagar eller serverar smakprov på maten från olika kulturer
* Vi ordnar en affisch- eller videoverkstad om gott och hänsynsfullt beteende
* Vi startar en kampanj mot mobbning


Vi lär oss tillsammans

* Vi bjuder in föräldrarna till en lektion och eleverna får undervisa dem
* Vi ordnar en dag för ”talande böcker”, med personer som berättar om något
* Vi firar en första hjälpen-karneval med hela skolan


Rektorns morgonkaffe och kvällsté

* Bjud in föräldrarna på morgonkaffe för att samtala om vardagen i skolan
* Bjud in elever och föräldrar på morgongröt
* Locka familjerna ut på en motionsrunda på morgonen före arbetsdagen
* Ordna en avstressande samtalsstund vid en kopp kvällste


Planering och genomförande

* Bjud in föräldraföreningen och elevkåren att medverka i planeringen av dagen
* Samarbeta med kommunen och aktörer i området


Kommunikation

* Skicka inbjudan till hemmen i god tid på förhand
* Låt eleverna skapa attraktiva inbjudningskort
* Berätta om dagen också för de lokala medierna
* Dela nyheter och foton om evenemanget i de sociala medierna #hemochskoladagen
* Samla in respons, tacka de medverkande och gästerna


Här finns olika Youtube-klipp om Hem och Skola-dagen.

Den här dagen är efterlängtad! Video om Hem och Skola-dagen (producerad 2014).

 

 

På finska lanseras dagen som "Kodin ja Koulun päivä". Det är Utbildningsstyrelsen, Finlands Rektorer, Suomen Vanhempainliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för Undervisnings- och Bildningsväsendet OPSIA rf , Finlands Kommunförbund och Förbundet Hem och Skola tillsammans som står bakom initiativet att fira en speciell dag för samarbetet med hemmen. STEA stöder Hem och Skola-dagen med Veikkaus intäkter.

 

 

Mera information ger verksamhetsledare Micaela Romantschuk micaela@hemochskola.fi,
tfn 050-336 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi deltog 2016:

Stenbackens skola
Vendlaskolan
Smedsby skola
Grännäs skola
Kullo skola
Jeppo-Pensala skola
Källhagens skola
Söderkulla skola
Bromarv skola
Vikinga skola
Kapellby skola
Kyrkoby skola, Pedersöre
Smedsby-Böle skola
Norra Korsholms skola
Hankmo skola
Drumsö lågstadieskola
Cronhjelmskolan
Lagmans skola
S:t Olofsskolan
Boxby skola
Strandnäs skola
Sävträsk skola
Gumbostrands skola
Tolkis skola
Hindhår skola
Grundskolan Norsen
Kungsgårdsskolan
Bemböle skola
Degerö lågstadieskola
Skärgårdshavets skola
Kyrkbackens skola
Norra Paipis skola
Rödskogs skola
Socklot skola
Katarinaskolan
sjundeå svenska skola
Vendlaskolan
Västersundoms skola
Holm skola
Zacharias Topeliusskolan
Pernå kyrkoby skola
Borgby skola
Storängens skola
Donnerska skolan
Staffansby lågstadieskola
Dalsbruks skola
Kirjala skola
Närpes högstadieskola
Lagmans skola
Saxby skola
Mattlidens skola
Lyceiparkens skola
Stenbackens skola
Tolkis skola
Nummela skola
Lappfjärd skola
Boställsskolan
Pörtom skola
Lepplax skola
Småbönders skola
S:t Karins svenska skola
Bobäcks skola
Karamalmens skola
Söderby skola
Yttermalax skola
Sunnanbergs skola
Strömborgska skolan
Vestersundsby skola
Kvarnbackens skola
Vindängens skola
Forsby skola, Pedersöre
Hagelstamska skolan
Sjundeå svenska skola
Svenska samskolan i Tammerfors
Överesse skola
Molpe skola
Normen/Skogsparkens skola
Seminarieskolan
Sundom skola
Vasa övningsskola
Winellska skolan
Amosparkens skola
Svenskbacka skola
Hoplaxskolan
Cygnaeus lågstadieskola
Helsingby Skola
Sannäs skola
Bergö Skola
Ytternäs skola
Villa skola
Edsevö skola
Näs skola
Finno skola
Billnäs skola
Solf Skola
Kottby lågstadieskola
Månsas Lågstadieskola
Västanfjärds skola
Kotka Svenska Samskola
Pjelax skola
Västankvarns skola
Vallgrund skola
Brändö lågstadieskola
Kyrkoby skola
Kyrkfjärdens skola
Språkbadsskolan, Jakobstad
Haga skola
Kirjala skola
Oitbacka skola
Karuby skola
Risö skola
Åshöjdens grundskola
Kökar grundskola
Västra Närpes skola
Degerby skola
Björneborgs svenska samskola
Lappvik skola
Haddom skola
Hirvlax skola
Övermalax skola
Kolibridalens daghem
Kronohagens LS
Gammelbacka skola
Kvevlax skola
Minervaskolan
Taklax skola
Kimo skola
Österby skola
Södra Paipis
Granhultskolan
Storängens skola
Svenska skolan i Varkaus
Gerby skola
Bosund skola
Mosebacke skola
 

Tot. 130 anmäld