Artikel

”Placera barnet i mitten”

Också den bästa skolan kan vara ojämlik. Petra Högnäs och Linda Björkgård arbetar med bättre kommunikation och större delaktighet. Finland har en av världens bästa skolor. Men även forskning som Pisa-undersökningen visar på ökad polarisering. Bäst gäller inte alla. Projektet Varje förälder vill öka hemmens delaktighet i skolan. Enligt projektledare...

Nyheter

15.4 Slutseminarium Varje förälder

Välkommen med på projektet Varje förälders slutseminarium to 15.4 kl.17.30-19.00! Under kvällen presenterar vi modeller och material som projektet arbetat fram. Vi kommer också att diskutera med lärare och föräldrar om varför det är så viktigt att hemmen och skolan samarbetar. Anmälningstiden för att delta i seminariet via Zoom är...

Aktuellt inom projektet

Vykort till hem i Österbotten

Du som är förälder till ett barn i årskurs 1 eller 7 kommer i dagarna att få en hälsning på posten från projektet Varje förälder. Den exceptionella våren 2020 medförde att inplanerade möten och träffar med föräldrar inte alltid kunde genomföras. På detta sätt vill vi ändå påminna om att...

Aktuellt inom projektet

Hållbar kommunikation

Kommunikationen med vårdnadshavare Ligger samarbete mellan hem och skola dig nära om hjärtat?Vill du förmedla det positiva arbete som görs i skolan till hemmen?Vill du utveckla en familjevänlig verksamhetskultur i din kommun?Då kan du vara den kommunikationsmentor som behövs i din kommun! CLL:s projekt Hållbar kommunikation ordnar en utbildning för...