Tillbaka

Till föreningar, augusti 2021

Att ställa om, igen.
Att ställa om och inte ställa in, tycks vara devisen för mycket av föräldraföreningsverksamheten också nu i början av hösten. En utmanande sits att entusiasmera då inprickade evenemangen kanske inte kan arrangeras som planerat. Här kan ni haka på Förbundets temaår Fokus Må bra som innehåller en del färdiga element, t.ex. online-föreläsningar som är öppna för alla föräldrar.

Den viktigaste biten av Fokus Må bra-arbetet sker ändå på föreningsnivå. Anmäl gärna att er förening är intresserad av att delta på ett hörn då nås ni med säkerhet av all information.

Inspirera och rekrytera
Vi har nu skapat en ny presentation i Powerpoint som ni gärna får använda som botten och komplettera med uppgifter om er förening om ni vill. Den hittas på under föreningsinfon under rubriken “Inspirera och rekrytera”.

Vi har också en ritad film som presenterar idén med att ha en föräldraförening. Den kan bra visas under föräldramöten och laddas upp t.ex. på Wilma.

Temaåret Fokus Må bra – viktiga datum
7.9 Fika med föreningen – träff online för föreningsaktiva. Temat är hur man inspirera och rekrytera t.ex. i samband med det första föreningsmötet.

13.9 Online-föräldrakväll: Välbefinnande och värderingar i föräldraskapet med Åse Fagerlund.

29.9 Deadline för utmaningen: Du är guld värd! Föreningar eller privatpersoner kan nominera en vuxen som har anknytning till skolan eller daghemmet och som bidrar till ökad trivsel och välmående för andra.

Okt-nov. Regionala träffar för föreningsaktiva. En separat inbjudan sänds ut senare till föreningarna i regionen.

Kolla vår evenemangskalender redan nu och pricka höstens datum!

Föräldrakurs: Välbefinnande i familjen, okt-feb
Hem och Skola inbjuder föräldrar med barn i grundskolan att ta del i en kurshelhet som består av åtta kurskvällar som ger föräldrar verktyg för föräldraskapet och vardagslivet. En kurshelhet ordnas i Helsingfors och en i Vasa. Kursen ordnas som fysiska kvällsträffar, fyra före årsskiftet och fyra efter. Datumen är inprickade och det är önskvärt att man deltar i alla kvällar och är införstådd med att testa på och förankra metoderna i vardagslivet. Konceptet bygger på Positiv psykologi och kursmaterialet har utarbetats av neuropsykolog, psykoterapeut Åse Fagerlund som är medlem i Förbundets styrelse. Kursen är kostnadsfri och de 16 kursplatserna fylls i anmälningsordning. Mera information kommer att hittas senare på Hem och Skolas webbplats, FB och Instagram.

Vill ni ordna en föreläsningskväll?
Som tidigare år finns det möjlighet att anlita en föreläsare ut förbundets föräldranätverk för en föräldrakväll. Det är en medlemsförmån som föreningarna kan utnyttja kostnadsfritt en gång per läsår. Många av våra föreläsare kan också anlitas för online-föreläsningar. Bland dem finns föreläsare som har rubriker som skapats speciellt för att stöda temat Fokus Må bra. De hittas via taggen ”Fokus Må bra”. Linda Björkgård är ny föreläsare i vårt föreläsarnätverk. Hon föreläser både för dagis- och skolföräldrar hur man som förälder kan stöda sitt barns lärande.

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd Lägerskolstipendier för 2022
Nu lediganslås Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd lägerskolstipendier för lägerskolor eller studieresor som sker nästa år. Kriteriet är att de skall omfatta åtminstone en övernattning. Ansökan kan sändas in av klassens eller gruppens representant som antingen kan vara en förälder eller lärare. Information om möjligheten att ansöka om stipendium för lägerskola skickas också till skolans rektor.

Ansökningstiden pågår till 15.10. Till ansökningsblanketten.

En del tidigare inplanerade lägerskolor har flyttats framåt. Notera att man inte kan ansöka om stipendiet för samma planerade lägerskola en gång till.

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd erbjuder också lärare i åk 1 möjlighet att ansöka om bokpaket till sin klass. Den här informationen skickas direkt till skolan.

Möjlighet att ordna föreningsmöten/årsmöten online förlängts
Trots att det inte finns inskrivet i föreningens stadgar så kan en förening välja att hålla sitt föreningsmöte online t.o.m. utgången av juni 2022. Det här har fastställts i en temporär lag som berör föreningar. Se Föreningsresursens sida.

Ny styrelse?
Kom ihåg att uppdatera föreningens uppgifter i förbundets register ifall ni har en nyvald ordförande eller sekreterare så att informationen i framtiden når rätt personer:

Notera att Patent- och registerstyrelsen PRH behöver en separat anmälan alltid då föreningens ordförande eller annan namntecknare byts.

TIPS!
Inför första föräldramötet är det bra att evaluera hur klassföräldraverksamheten fungerade under det senaste ”läsåret annorlunda”. Det kan hända att mindre grupper kan träffas fritt under det kommande läsåret och då är det bra att ha en struktur och lite riktlinjer för hur er förening ser på klassföräldraverksamheten. Här finns inspirationsmaterial för den som är nyfiken på uppdraget.