Utmaning

Hem och Skolas utmaning: Du är guld värd

Nominera en vuxen som är värd ett tack för sin insats senast 29.9

Förbundet Hem och Skola vill synliggöra vuxna som gör goda gärningar som bidrar till vardagen i skolan eller på daghemmet under den pågående coronapandemin. – Känner du en person som konkret bidrar till att barn och vuxna i gemenskapen har det bra och trivs? Den nominerade personen ska vara en vuxen som har anknytning till skolan eller daghemmet och som bidrar till ökad trivsel och välmående för andra. Vi söker personer som gjort något utöver det förväntade och som motivering räcker inte att man sköter sitt dagliga arbete väl. Den nominerade kan vara en förälder, föreningsaktiv eller höra till skolans eller daghemmets personal.

Förbundet Hem och Skola överräcker temaårets symbol, ett glatt Fokus Må bra-paraply till personer som via sina handlingar är goda förebilder för andra vuxna och barn.

Hem och Skola utmanar var och en att fundera på om det finns en person som är värt ett speciellt tack i höst. Den här personen ska ha bidragit positivt till vardagen under den pågående coronapandemin. Vi söker personer som med sitt exempel kan inspirera oss vuxna att konkret ta tag i saker och bidra till den förändring vi själva efterlyser. Både en föräldraförening och enskilda föräldrar kan välja att nominera personer i kampanjen ”Du är guld värd”. Nomineringarna ska göras senast 29.9.

-Väcker det här tankar hos dig? Skicka in ditt välmotiverade förslag senast 29.9 via formuläret som du når via den blå knappen ovan.

Mera information ger:

Kommunikatör Maarit Westerén, maarit@hemochskola.fi , tfn 050-305 59 49