Utmaning

De tio personer som får Hem och Skolas utmärkelse Du är guld värd är valda. De som redan premierats är:

8.10 Överläkare Asko Järvinen, Helsingfors universitetscentralsjukhus HUS

12.10 Skolkurator Moa Martin, Gymnasiet Grankulla samskola och Hagelstamska skolan, Grankulla

12.10 Biträdande rektor, klasslärare Mikaela Kokko, Nummela skola, Vichtis

13.10 Föreningsordförande Ulrika Krook, Föräldraföreningen vid Hommas daghem, Kyrkslätt

15.10 Föreningsordförande Hanna Lönnfors, Hem och Skola i Hindhår skola, Borgå

15.10 Föreningsordförande Camilla Forsberg, Hem och Skola vid Norra Korsholm skola, Korsholm.

19.10 Speciallärare Lillemor Berglund-Koivusalo, Centralskolan i Kronoby.

29.10 Förälder Kim Westman, Malms skola i Pargas.

1.11 Skolfarfar/morfar Bror-Yngve “Bobo” Johansson, Sunds skola på Åland.

19.11 Styrelsemedlem Annika Sylvin-Reuter, Norsens Hem och Skola, Helsingfors.

******************

30.9 TIDEN FÖR NOMINERINGEN HAR GÅTT UT

Tack för 37 fina nomineringar!

Förbundet Hem och Skola vill synliggöra vuxna som gör goda gärningar som bidrar till vardagen i skolan eller på daghemmet under den pågående coronapandemin. – Känner du en person som konkret bidrar till att barn och vuxna i gemenskapen har det bra och trivs? Den nominerade personen ska vara en vuxen som har anknytning till skolan eller daghemmet och som bidrar till ökad trivsel och välmående för andra. Vi söker personer som gjort något utöver det förväntade och som motivering räcker inte att man sköter sitt dagliga arbete väl. Den nominerade kan vara en förälder, föreningsaktiv eller höra till skolans eller daghemmets personal.

Förbundet Hem och Skola överräcker temaårets symbol, ett glatt Fokus Må bra-paraply till personer som via sina handlingar är goda förebilder för andra vuxna och barn.

Hem och Skola utmanar var och en att fundera på om det finns en person som är värt ett speciellt tack i höst. Den här personen ska ha bidragit positivt till vardagen under den pågående coronapandemin. Vi söker personer som med sitt exempel kan inspirera oss vuxna att konkret ta tag i saker och bidra till den förändring vi själva efterlyser. Både en föräldraförening och enskilda föräldrar kan välja att nominera personer i kampanjen ”Du är guld värd”. Nomineringarna ska göras senast 29.9.

Mera information ger:

Kommunikatör Maarit Westerén, maarit@hemochskola.fi , tfn 050-305 59 49