Tillbaka

Farfar i skolan

Förbundet Hem och Skola varit med på ett hörn då “Farfar i skolan”-verksamheten etablerades på svenska i Finland i början av 2000-talet. Tanken är att engagera en frivillig vuxen som tar del av skolvardagen. Då verksamheten var ny hade Hem och Skola en aktiv roll. Idag är det Folkhälsan som driver verksamheten som också har spritt sig till dagis och kallas “Mormor på dagis”. Förbundet Hem och Skola finns numera representerad i en referensgrupp.

Idag kallas de frivilliga vuxna i skolan också medfostrare eller “Seniorer i skolan”.

Folkhälsans film är gjord 2016 av Paola Dadda