Tillbaka

Samspelet, 2010-

Hur skapa dialog kring samarbete mellan skolan och föräldrarna? Inspirerade av vår danska systerorganisation Skole og Foraeldre skapade vi en finlandssvensk variant av ett material som lämpar sig för föräldrakvällar. Tanken är att i grupp ta ställning till olika påståenden och fundera på vilka frågor som är relevanta i skolans samarbete med föräldrar. Trots att det är länge sedan materialet lanserades är det inte föråldrat då frågor om värderingar inte slits av tidens tand. Vi har fortsättningsvis materialet publicerat i vår materialkatalog.