Den nationella Hem och Skola-dagen kommer att firas nästa gång den sista fredagen i september 2019. Skriv in redan nu datumet fredagen den 27 september 2019 i skolans arbetsplan. Det går också att fira en annan dag som bättre passar in i ert schema.

 


Senast deltog över 1000 finsk- och svenskspråkiga skolor i firandet.
 
Här finns bilder med Hem och Skola-dags pappmuggar som fritt får publiceras eller använda i information om Hem och Skola-dagen. Fotograf: Karin Lindroos
 
Plansch som ingår i produktpaketet. Texten på servetterna "Kom jag ihåg att tacka?"
 
 
Använd gärna #hemochskoladagen #kodinjakoulunpäivä i uppdateringar på sociala media.   På Instagram: kodinjakoulupaiva
Hem och Skola-dagen har en tvåspråkig FB-profil:
 

Hem och Skola-dagens logo

Kan användas för inbjudningar m.m.

HoSdagen1
HoSdagenejdatum
HoSdagen3
En inbjudan att färglägga. Pyssel för yngre elever?

Broschyr om Hem och Skola-dagen (2017)

 

Information på olika språk

Informationsbroschyr på engelska.  Information for parents in English

Bild med text: "Välkommen till Hem och skola-dagen"
svenska, finska,  engelska, samiska, ryska, somaliska, vietnamesiska, estniska, arabiska,

kurdiska


Idéer och uppslag enligt tema:

Välbefinnande

*Vi talar om mat, lagar mat och äter tillsammans. Vi bekantar oss med nya smaker från andra håll i världen.
* Vi sammanställer tillsammans ett ABC för välbefinnande/en trivselplan för vår skola
* Vi ordnar en mässa eller frågesport om sunda levnadsvanor
* Vi gör en video/bilderbok som skapar trevlig stämning i vår skola


Miljö och natur

* Vi ordnar gårdstalko: vi städar, fixar och bygger tillsammans
* Vi planterar blommor, buskar och träd på skolans gård och pratar om naturen
* Vi klättrar upp på ett berg, ordnar en fisketävling, går i skogen för att plocka bär eller gör en utfärd till ett vindskydd
* Vi ordnar ett torg där deltagarna får byta begagnade saker och vi diskuterar hållbar utveckling


Kultur och konst

* Vi gör en upptäcktsresa för att bekanta oss med vår hemtrakt, gräver fram information och delar med oss av det som vi lärt
* Vi målar, ritar och pysslar ett gemensamt konstverk som placeras i skolan
* Vi bjuder in mor- och farföräldrar till skolan för att berätta om skolans vardag förr i tiden
* Vi ordnar en konsert, teaterkväll eller dans


Motion och idrott

*Vi ordnar en match mellan föräldrar och lärare, och eleverna fungerar som domare och funktionärer
* Vi bjuder in lokala motions- och idrottsklubbar till skolan för att presentera olika grenar
* Vi ordnar talko för att underhålla och reparera sportutrustning och utrustningslagret
* Vi bygger en äventyrsbana för hela familjen på skolans gård


Trafik

* Vi ordnar en mopedverkstad och en frågesport om trafikreglerna
* Vi kör cykelkörkortet samt underhåller och kontrollerar cyklarna
* Vi bjuder in en trafiksäkerhetsexpert till skolan
* Vi undersöker tillsammans skolmiljön och farliga ställen i trafiken


Mediefostran

* Vi gör tillsammans en video om vår skola
* Vi ordnar en kurs om de sociala medierna som eleverna håller för föräldrar och lärare
* Vi ordnar en gemensam brädspelskväll för hela skolan
* Vi bjuder in en expert i mediefostran till skolan


Skolvardagen

* Vi orienterar i skolhuset och på dess gård för att lära känna dem
* Vi utvecklar rastaktiviteterna tillsammans
* Vi utarbetar gemensamma spelregler för kommunikationen mellan hemmet och skolan
* Vi ordnar talko för att städa, inreda eller piffa upp klassrummet eller skolan


Fritidsaktiviteter

* Vi ordnar en mässa för fritidsaktiviteter tillsammans med aktörer i området
* Vi lyssnar på elever och föräldrar som håller föredrag om olika fritidsaktiviteter
* Vi ordnar tillsammans en foto- eller konstutställning som handlar om fritidsaktiviteter
* Vi ordnar en hantverksworkshop: flugbindning, tovning, origami...


Seder och bruk

* Vi utarbetar regler för användningen av mobilen eller en etikett för de sociala medierna för vår skola
* Vi lagar eller serverar smakprov på maten från olika kulturer
* Vi ordnar en affisch- eller videoverkstad om gott och hänsynsfullt beteende
* Vi startar en kampanj mot mobbning


Vi lär oss tillsammans

* Vi bjuder in föräldrarna till en lektion och eleverna får undervisa dem
* Vi ordnar en dag för ”talande böcker”, med personer som berättar om något
* Vi firar en första hjälpen-karneval med hela skolan


Rektorns morgonkaffe och kvällsté

* Bjud in föräldrarna på morgonkaffe för att samtala om vardagen i skolan
* Bjud in elever och föräldrar på morgongröt
* Locka familjerna ut på en motionsrunda på morgonen före arbetsdagen
* Ordna en avstressande samtalsstund vid en kopp kvällste


Planering och genomförande

* Bjud in föräldraföreningen och elevkåren att medverka i planeringen av dagen
* Samarbeta med kommunen och aktörer i området


Kommunikation

* Skicka inbjudan till hemmen i god tid på förhand
* Låt eleverna skapa attraktiva inbjudningskort
* Berätta om dagen också för de lokala medierna
* Dela nyheter och foton om evenemanget i de sociala medierna #hemochskoladagen
* Samla in respons, tacka de medverkande och gästerna


Här finns olika Youtube-klipp om Hem och Skola-dagen.

Den här dagen är efterlängtad! Video om Hem och Skola-dagen (producerad 2014).

 

 

På finska lanseras dagen som "Kodin ja Koulun päivä". Det är Utbildningsstyrelsen, Finlands Rektorer, Suomen Vanhempainliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för Undervisnings- och Bildningsväsendet OPSIA rf , Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna och Förbundet Hem och Skola tillsammans som står bakom initiativet att fira en speciell dag för samarbetet med hemmen. STEA stöder Hem och Skola-dagen med Veikkaus intäkter.

 

 

Mera information ger verksamhetsledare Micaela Romantschuk micaela@hemochskola.fi,
tfn 050-336 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi deltog 2018:

Amosparkens skola
Bemböle skola
Billnäs skola
Borgby skola
Boställsskolan
Bosund skola
Bromarv skola
Brändö lågstadieskola
Cronhjelmskolan
Dalsbruks skola
Degerby skola
Drumsö lågstadieskola
Ekenäs högstadieskola
Finno skola
Forsby skola
Gerby skola
Granhultsskolan
Grundskolan Norsen
Grännäs skola
Gumbostrands skola
Haddom skola
Hagelstamska skolan
Hankmo skola
Helsinge skola
Hindhår skola
Hirvlax skola
Holm skola
Hoplaxskolan Hagaenheten
Hoplaxskolan Kårböle-enheten
Högstadiet i Petalax
Isnäs skola
Jeppo-Pensala skola
Kapellby skola
Karis svenska högstadium
Karuby skola
Katarinaskolan
Kimitonejdens skola
Kirjala skola
Klemetskog skola
Klemetskog skola
Kottby lågstadieskola
Kovjoki-Markby skola
Kristinestads högstadieskola
Kristinestads skola
Kullo skola
Kungsgårdsskolan
Kungsvägens skola
Kvarnbackens skola
Kvevlax skola
Kyrkfjärdens skola
Kyrkoby skola
Kållby-Heimbacka skola
Kökar skola
Lagstads skola
Lappfjärd skola
Lepplax skola
Lovisanejdens högstadium
Lyceiparkens skola
Malms Skola
Mattlidens skola
Minervaskolan
Molpe skola
Mosebacke skola
Munsala skola
Månsas lågstadieskola
Nedervetil skola
Norra Korsholms skola
Norra Paipis skola
Nummela skola
Närpes högstadieskola
Näse skola
Pargas svenska gymnasium
Petalax skola
Pjelax skola
Pörtom skola
Risö skola
Rödskogs skola
Sarlinska skolan i Pargas
S:t Karins svenska skola
S:t Olofsskolan
Sannäs skola
Saxby skola
Seminarieskolan
Sjundeå svenska skola
Sjökulla skola
Skärgårdshavets skola
Smedsby-Böle skola
Socklot skola
Solbrinkens skola
Solf skola
Staden Jakobstad Lagmans skola
Staffansby ls
Stenbackens skola
Storängens skola
Strandnäs skola
Sunnanbergs skola
Svartå skola
Svenska samskolan i Tammerfors
Svenska skolan i Hyvinge
Svenska skolan i Lahtis
Svenskbacka skola
Särkimo skola
Sävträsk skola
Söderby skola
Söderkulla skola
Södra Paipis skola
Taklax Skola
Terjärv skola
Tolkis skola
Vallgrund skola
Vasa övningsskola F-9
Vendlaskolan
Vikinga skola
Vindängens skola
Winellska skolan
Vittsar skola
Västanfjärds skola
Västankvarns skola
Västersundoms skola
Ytteresse skola
Yttermalax skola
Yttermark skola
Zachariasskolan, Nykarleby
Åshöjdens grundskola
Östensö skola
Österby skola


Totalt 127