Tillbaka

September 2019

Bästa ordförande/sekreterare,

Här kommer samlad information från Förbundet Hem och Skola som kan vara till nytta och inspiration för föreningsverksamheten under det nya läsåret.

Dela gärna med dig informationen i föreningsbreven
Syftet med föreningsbrevet är att ta upp aktuella frågor som gynnar föreningsverksamheten och de enskilda föräldrarna i er förening. TIPS: Ta gärna upp innehållet i föreningsbrevet som ett ärende under styrelsemötet så att alla i styrelsen vet vad som är på gång och vilka ärenden som berör er verksamhet. I det här brevet tar vi upp t.ex. lediganslagna lägerskolstipendier och regionala Hem och Skola 50 års träffar som är öppna för alla intresserade föräldrar.

Lisi Wahls lägerskolstipendium att söka senast 1.11
Har ni en klass eller en grupp som planerar en lägerskola för kalenderåret 2020? Nu är det dags att ansöka om understöd! Det kan vara en kontaktperson från lägerskolgruppen som är den som skriver ansökan eller så kan läraren göra det. Sprid informationen och ansökningslänken till dem som berörs i er skola. https://blanketter.hemochskola.fi/lagerskolblankett/

Informationen om lägerskolstipendiet skickas också direkt till skolan. Skolans rektor får också information om att läraren i åk 1 har möjlighet att ansöka om ett kostnadsfritt bokpaket för sina elever. Det är klassens lärare som kan anhålla om bokpaket.

Boka datum för regionala Hem och Skola 50 års träffar
Vi firar förbundets 50 år med festliga träffar med temat ”Kraft och glädje i att vara förälder”. Alla föräldrar i er skola är varmt välkomna att delta. Programmet varierar lite från ort till ort. Mera information finns på vår webbplats och publiceras på FB. Vi är tacksamma för hjälp med att sprida inbjudan då tillfället närmar sig:
Ti 1.10 kl.18-21 Helsingfors och Mellannyland, Luckan i Helsingfors
Ti 8.10 kl.18-21 Östra Nyland, Akan i Borgå
Ti 15.10 kl.18-21 Åboland, Kvartersklubben i Åbo
Ti 22.10 kl.18-21 Västra Nyland, Seminarieskolan i Ekenäs
Ti 5.11 kl.18-21 Norra Österbotten, After Eight i Jakobstad
Ons 6.11 kl.18-21 Södra Österbotten, Malakta i Malax
Ti 19.11 kl.18-21 Åland, Hotell-och restaurangskolan i Mariehamn

Skolkontakt.fi
Skolkontakt är ett annorlunda sätt att erbjuda elever möjlighet att lära sig utanför klassrummet som kanske kan vara ett alternativ eller komplement till en traditionell lägerskola. Nu erbjuder vi möjligheten också för klasser i åk 7-9 att skapa en Skolkontakt-träff. Tidigare har det varit möjligt endast för lågstadieklasser. Det är klassens lärare som skapar en kontakt med en lärare i en annan region eller med en lärare i en finskspråkig skola och arrangerar ett besök. Tanken är att lärarna tillsammans utarbetar det pedagogiska innehållet under besöket. En Skolkontakt-träff innefattar en övernattning. Det är Svenska kulturfonden som finansierar Skolkontakt genom att betala klassens resekostnader och en matpeng, men ansökan sker via Förbundet Hem och Skola. Mera information skolkontakt.fi.

Årsmöte på kommande?
På vår webbplats hittas information om de olika uppgifterna i en föräldraföreningsstyrelse som kan vara till nytta då ni vill rekrytera nya personer till föreningens styrelse och presentera uppdragen. Minns att arbetsfördelningen i en styrelse kan och ska vara flexibel och det kan vara nyttigt att ibland rotera uppdragen inom styrelsen. Kom ihåg att uppdatera uppgifterna till förbundet ifall er förening får en ny ordförande eller sekreterare så att vi i framtiden har kontakt med rätt personer. Uppdateringen sker behändigt här.
Minns att Patent- och registerstyrelsen, som är den officiella instansen som för bok över föreningarna, också vill ha ett meddelande ifall styrelsens ansvarspersoner (namntecknare) ändras.

Inspiration för klassföräldrar
Många skolor har ett system med att utse klassföräldrar som kontaktpersoner för föräldrarna i klassen. Klassföräldrarnas uppdrag är att komma med olika idéer om hur man kan stärka samhörigheten i klassen så att elevernas föräldrar involveras. På vår webbplats hittas filmer och informationsmaterial om att vara klassförälder. Fundera gärna tillsammans med skolan på hur valet av klassförälder sker, så att uppdraget presenteras inspirerande och positivt.

#hemochskoladagen i sociala medier
130 svenskspråkiga skolor kommer uppmärksamma den nationella Hem och Skola-dagen fredagen 27 september. Det är rektor som har fått information från Utbildningsstyrelsen och tagit ställning till om skolan är med. Många föräldraföreningar deltar i arrangemangen på något sätt i samarbete med skolans personal. Uppdatera gärna i sociala medier med hashtaggen #hemochskoladagen så kan många följa med vad som händer på olika håll.  

Är din förening verksam i Österbotten?
Hem och Skolas projekt ”Varje förälder” inbjuder de österbottniska föräldraföreningar till föreningsutvecklingskvällar i oktober. Det är frågan om tre tillfällen på olika orter. Kom med och få inspiration att utveckla er verksamhet! Mera information finns bland händelserna i vår evenemangskalender.

Vi ses på de regionala träffarna!