Skolkontakt

Förbundet Hem och Skolas projekt Skolkontakt erbjuder dig som är lärare i grundskolan en möjlighet att låta dina elever knyta vänskapsband över region- och språkgränserna i Finland och stärka den språkliga och kulturella identiteten och samhörigheten hos barnen.

En Skolkontakt går ut på att två klasser (åk 3-9) från olika delar av Finland skapar en kontakt som leder till ett möte på endera klassens hemort. Under mötet, som innefattar 1-2 övernattningar, tillbringar klasserna tiden tillsammans med gemensamma aktiviteter.

Naturliga kontaktytor för att skapa en Skolkontakt är två lärarvänner som bor i olika regioner, eller t.ex. en elevs gamla hemort.

Skolkontakt står för resekostnaderna och matpeng för den resande klassen, inklusive lärare och föräldrar som deltar i resan. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och koordineras av Förbundet Hem och Skola.

Det går bra att planerar in ett motbesök under samma eller följande läsår.

För mera information kontakta
skolkontakt@hemochskola.fi
040-736 27 67

Kriterier för en Skolkontakt

  • 1. En Skolkontakt etablerats mellan två klasser i åk 1-9. (rekommendation åk 3-9).
    Kontakten kan skapas mellan två svenska klasser eller en svensk-och en finskspråkig klass. Då mötet sker mellan en svensk och finsk klass ska den svenska klassen vara initiativtagare.
  • 2. Klasserna finns i olika regioner, på tillräckligt stort avstånd från varandra för att skilja sig från varandra i förhållande till t.ex. miljö eller dialekt. Detta krävs inte då skolkontakten sker mellan en svensk och en finsk klass.
  • 3. Kontakten leder till ett möte på någondera klassens hemort och mötet innefattar 1-2 övernattningar, antingen i skolan eller hemma hos elever i den mottagande klassen.
  • 4. Ansökningsblanketten är fullständigt ifylld.

Skolkontaktbloggen.fi kan du läsa om andra klassers Skolkontakt besök.