Skolkontakt

Förbundet Hem och Skolas projekt Skolkontakt erbjuder dig som är lärare i grundskolan en möjlighet att låta dina elever knyta vänskapsband över region- och språkgränsen i Finland och stärka den språkliga och kulturella identiteten och samhörigheten hos barnen.

En Skolkontakt går ut på att två klasser (åk 3-9) från olika delar av Finland skapar en kontakt som leder till ett möte på endera klassens hemort. Under mötet, som innefattar 1-2 övernattningar, spenderar klasserna tiden tillsammans med gemensamma aktiviteter.

Naturliga kontaktytor för att skapa en Skolkontakt är två lärarvänner som bor i olika regioner, eller t.ex. en elevs gamla hemort.

Skolkontakt står för resekostnaderna och matpeng för den resande klassen, inklusive lärare och föräldrar som deltar i resan. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och koordineras av Förbundet Hem och Skola.

Det går bra att planerar in ett motbesök under samma eller följande läsår.

För mera information kontakta
Heidi Lithén
skolkontakt@hemochskola.fi
09-5657770/ 050 5146323

Kriterier för en Skolkontakt

  • 1. En Skolkontakt etablerats mellan två klasser i åk 1-9. (rekommendation åk 3-9).
    Kontakten kan skapas mellan två svenska klasser eller en svensk-och en finskspråkig klass.
  • 2. Klasserna finns i olika regioner, på tillräckligt stort avstånd från varandra för att skilja sig från varandra i förhållande till t.ex. miljö eller dialekt.
  • 3. Kontakten leder till ett möte på någondera klassens hemort och mötet innefattar 1-2 övernattningar, antingen i skolan eller hemma i hos elever i den mottagande klassen.
  • 4. Ansökningsblanketten är fullständigt ifylld.

På Skolkontaktbloggen.fi kan du läsa om andra klassers Skolkontakt besök.