Tillbaka

Fråga juristen

Thomas Sundell

Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på juridiska frågor som handlar om skolan.
Ersättning för olycka på skolvägen/Nr 4 2018

Fråga: Min pojke bromsade in häftigt med sin cykel på väg till skolan. Han flög över cykeln, skadade armen och cykeln gick sönder. Har skolan försäkringar som täcker kostnader för en olycka? Han hade inte hjälm, men som tur slog han inte huvudet. Armen var inte bruten och det verkar som om pojken har klarat sig med blotta förskräckelsen, men cykeln måste föras till en verkstad. Har förstått att skolan ansvarar för eleverna under vägen till skolan, men vad betyder det här i vårt fall?

Svar: Enligt 34 § i lagen om grundläggande utbildning är vården vid olycksfall som drabbar eleven i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas, under skolresan eller på ett inkvarteringsställe avgiftsfri för ele-ven. Oftast har kommunerna en försäkring som täcker de här situationerna, men även om en sådan inte finns eller inte gäller i ett visst specifikt fall ska vården vara gratis. Justitieombudsmannen har dessutom ansett att rätten till avgiftsfri grundläggande utbildning innebär att kommunen inte kan förutsätta att föräldrarna betalar för vården och begär ersättning i efterhand.
Det har inte någon betydelse vad olyckan beror på eller om skolan har någon del i det inträffade, utan det är fråga om ett strikt ansvar: om en olycka sker ska vården vara gratis. Att eleven i det här fallet inte bar cykelhjälm skulle alltså i sig inte ha haft någon betydelse för ersättningarna om eleven hade skadat huvudet.
Regeln om skolans ansvar har dock ett par begränsningar. För det första gäller den bara då eleven rör sig raka vägen mellan hemmet och skolan. Om eleven till exempel stannar för att leka någonstans eller hälsar på hos en kompis på vägen hem slutar ansvaret där. Olyckor som sker efter det måste i stället omfattas av familjens privata olycksfallsförsäkring.
Den andra begränsningen är att ansvaret bara täcker direkta vårdkostnader. Skolan är inte skyldig att ersätta sakskador eller indirekta kostnader som utebliven inkomst för en förälder som tvingas stanna hemma med barnet en tid. Också sådana kostnader måste ersättas via en privat olycksfallsförsäkring. Det är kommunen som avgör vad som är nödvändiga vårdkostnader, och därför ska kommunen fatta ett skriftligt beslut om ersättningarna som man kan överklaga till förvaltningsdomstolen.
Sammanfattningsvis har kommunen alltså i detta fall ett ansvar att ersätta eventuella nödvändiga vårdkostnader för den skadade armen, men i övrigt kan familjen få ersättningar bara i den mån de har en privat försäkring som täcker det inträffade.