Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en lärmiljö som är trygg och inspirerande.

Nyheter

20.1 Quiz om "Hemligt eller inte?"

Är dina kunskaper på nybörjar- eller på gurunivå? Hem och Skola har skapat ett kort Quiz som baserar sig på materialet: Hemligt eller inte? - Offentlighet och sekretess inom småbarnspedagogik och skola. Svara på om fem vanliga påståenden är sanna eller falska: Testa dina kunskaper: Hemligt eller inte? https://www.hemochskola.fi/material/hemligt-eller-inte/

Pressmeddelande

7.1 Nytänk om samarbetet med hemmen

Utvidgningen av läroplikten förutsätter nytänk om samarbetet med hemmen Hittills har föräldrarnas lagstadgade ansvar för att sköta om barnets och den ungas skolgång upphört när barnet fått ett avgångsbetyg från grundskolan. När läroplikten utvidgas, utsträcker sig föräldrarnas ansvar fram till dess att den unga fyller 18 år eller har fått...

Pressmeddelande

21.12 Insändare: Att köpa ut alkohol till barn

Alkohollangning till barn är fortfarande ett förekommande problem. Vi bör komma ihåg att det är de vuxna som ska ansvara för att skydda barn från alkoholens skadliga effekter och inte utsätta barn för fara. Då man gör sig skyldig till köp av alkohol åt barn gör man sig skyldig till...

Projektet Varje förälder

Hem och Skolas projekt i Österbotten