Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en lärmiljö som är trygg och inspirerande.

Nyheter

24.4 Förbundets årsmöte

Förbundet Hem och Skola kallar sina medlemmar till årsmöte lördagen den 24 april kl.11.30. Anmäl dig senast 21.4 så sänds Zoom-länken till dig inför mötet. Under årsmötet lanserar Hem och Skolas Temaår Fokus Må bra. Efter årsmötet, ca kl.13-14, kommer Arcadas prorektor Henrika Franck att föreläsa online under rubriken: ”Moralisk...

Nyheter

15.4 Slutseminarium Varje förälder

Välkommen med på projektet Varje förälders slutseminarium to 15.4 kl.17.30-19.00! Under kvällen presenterar vi modeller och material som projektet arbetat fram. Vi kommer också att diskutera med lärare och föräldrar om varför det är så viktigt att hemmen och skolan samarbetar. Anmälningstiden för att delta i seminariet via Zoom är...

Nyheter

31.3 Hem och Skolas blogg

Följer du med Hem och Skolas blogg på hemochskola.fi/bloggen? I bloggen tar vi upp aktuella ämnen antingen via inbjudna gästbloggare eller så är det någon av oss som jobbar på Förbundet Hem och Skola som vässer pennan.

Projektet Varje förälder

Hem och Skolas projekt i Österbotten