Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en lärmiljö som är trygg och inspirerande.

Pressmeddelande

8.10 Asko Järvinen - Du är guld värd

Hem och Skola premierar överläkare Asko Järvinen med utmärkelsen ”Du är guld värd” Förbundet Hem och Skola premierar personer som på ett positivt sätt bidragit till barn och ungas välbefinnande under den pågående coronapandemin. En som gjort skillnad är överläkare i infektionssjukdomar Asko Järvinen vid HUS. Han har på sitt...

Nyheter

5.10 Stipendium för lägerskola 2022

Är du kontaktperson för en grupp eller klass som planerar en lägerskola för 2022? Klasser och grupper i svenskspråkiga skolor i Finland har möjlighet att ansöka om ett stipendium från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd senast 15.10: Ansökan görs elektroniskt http://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/home Observera att lägerskolstipendier endast kan sökas när du väljer...

Nyheter

29.9 Ge feedback på tidningen

Vad tycker du om Tidningen Hem och Skola? Ge feedback på tidningen Hem och Skola och vinn en espressokokare! Vi är tacksamma för feedback för att utveckla tidningen. Besvara fem frågor om vad du tycker om tidningen och delta i utlottningen av en lyxig DeLonghi-kaffe/espressokokare! (värde 149 euro) Ge feedback...

Nyheter

27.9 Tidningen Hem och Skola 3/2021 är här

Den här veckan delas tidningen ut i skolor och daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Tidningen riktar sig just till dig som är förälder. I numret ingår bl.a. artiklar om ponnyn som hobby och terapi, att bli känd på Tik Tok och...

Nyheter

20.9 Välbefinnande i familjen - KURSEN FULLSATT

Tack för intresset! Båda kurserna är nu fullsatta. Alla föräldrar upplever utmaningar i vardagen. Ibland är det bra att stanna upp och reflektera över hurdan förälder man själv vill vara. Det finns sätt att öka den egna känslan av tillräcklighet och möjlighet att påverka hela familjens välbefinnande. Nu erbjuder Förbundet...

Nyheter

8.9 Hem och Skola-dagens spel

Till dig som är rektor/kontaktperson från skolans sida NYTT: Nu lanseras Hem och Skola-dagens spel. Spelet är ett online-spel för föräldrar och elever där spelaren får följa med en skolklass i Mammutbackens skola. Det lekfulla spelet skapar engagemang och samhörighet t.ex. i samband med den nationella Hem och Skola-dagen fredagen...