Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en inlärningsmiljö som är trygg och inspirerande.

Pressmeddelande

14.5 Nykter - solklart!

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2019. Se unga som har missbruksproblem och hjälp dem Användningen av berusningsmedel bland unga i Finland fortsätter att förändras. I fjol publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL rapporten Näin Suomi juo (Så här dricker Finland). Rapporten konstaterar att alkoholbruket och berusningsdrickandet minskat bland...

Nyheter

29.4 Tre nya styrelsemedlemmar

Tre nya styrelsemedlemmar i Förbundet Hem och Skolas styrelse Förbundet Hem och Skola höll sitt årsmöte i Helsingfors lördagen den 27 april. Under mötet invaldes tre nya styrelsemedlemmar. De är Åse Fagerlund från Helsingfors, Anders Vahtola från Pargas och Patrik Flöjt från Jakobstad.  Hem och Skolas styrelsemedlemmar är samtidigt regionala...

Pressmeddelande

25.4 Förbundet Hem och Skola grundas i turbulenta tider 1969

Den 8 maj 1969 grundades Förbundet Hem och Skola av föräldraföreningar som tyckte att det var dags att samarbeta för föräldrarnas insyn och delaktighet i skolfrågor. - I slutet av 60-talet fanns det många föräldraföreningar som hade i uppdrag att skaffa pengar och understöd till skolan, men nu var det...

Projektet Varje förälder

Hem och Skolas projekt i Österbotten