Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en lärmiljö som är trygg och inspirerande.

Nyheter

2.8 Dagis börjar - Välkommen!

Har du ett barn som börjar på dagis i augusti? Som förälder har man ofta då många frågor och tankar. Dagis börjar - Välkommen! är en broschyr som Hem och Skola skapat i samarbete med Suomen Vanhempainliitto för dig.

Nyheter

18.6 Välkommen till andra stadiet

Har du en ungdom som kommer börjar på andra stadiet i höst? Ditt stöd som förälder kommer att behövas också i framtiden. Broschyren Välkommen till andra stadiet är skriven just för dig som är förälder.

Nyheter

2.6 Diplom till varje skolelev, skriv ut!

Hej förälder! Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barn i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag. En sits som varit tuff för alla. Barnets skolgång har krävt mycket av hemmafronten och givit...