Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en lärmiljö som är trygg och inspirerande.

Nyheter

1-24.12 Hem och Skolas julkalender

Följ med Hem och Skolas stärkande julkalender på Instagram. Genom att tala om styrkor med våra barn ger vi dem ett språk för goda egenskaper och styrkor som vi alla har. Styrkorna är stabila, men de är också formbara och kan utvecklas. -Vilken är din styrka?

Nyheter

26.11 Tidningen Hem och Skola 4/21 är här

Barns och ungas klimatoro är temat vårt senaste nummer. Tidningen riktar sig till föräldrar och tar upp frågor som berör och engagerar. Den tryckta tidningen delas ut i skolor och daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Här kan du läsa enskilda artiklar och här finns...

Nyheter

19.11 Nyanlända familjer i skolan

Hem och Skola har medverkat till att skriva i Bildningsalliansens handbok: Föräldrar i fokus - handbok och lektionsplanering. Det är viktigt att föräldrar som flyttat till Finland kan få stöd av andra föräldrar. Hemlandets skolsystem kan vara mycket annorlunda än det finländska. Därför behövs information och insikter, dels om hur...