Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en inlärningsmiljö som är trygg och inspirerande.

Nyheter

2.7 Innovationer från förbundet & föreningar

I början av året gjorde vi ett upprop till våra medlemsföreningar och bad dem berätta vad de gärna skulle dela med sig av med andra föräldraföreningar. Vi efterlyste innovationer, tips och beskrivningar över lyckade giv. Nu finns en del av de inkomna tipsen publicerade tillsammans med nedslag i Förbundet Hem...

Nyheter

27.6 Hem och Skola firar i höst

Förbundet Hem och Skola fyller 50 år. Det firar vi genom att arrangera regionala träffar med temat "Kraft och glädje i att vara förälder". Alla intresserade föräldrar är välkomna att delta i våra festligheter. Inför varje träff kommer vi att ta emot anmälningar och platserna fylls i anmälningsordning. Kolla i...

Pressmeddelande

14.5 Nykter - solklart!

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2019. Se unga som har missbruksproblem och hjälp dem Användningen av berusningsmedel bland unga i Finland fortsätter att förändras. I fjol publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL rapporten Näin Suomi juo (Så här dricker Finland). Rapporten konstaterar att alkoholbruket och berusningsdrickandet minskat bland...

Projektet Varje förälder

Hem och Skolas projekt i Österbotten