Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en inlärningsmiljö som är trygg och inspirerande.

Föreningsnyheter

20.2 Tre nya föreläsare i vårt nätverk

Förbundets föreläsarnätverk har förstärkts med tre nya föreläsare. De är Anna Henning, Matilda Ståhl och Jeanette Szymanski. Läs mera om deras rubriker och vad annat vi kan erbjuda våra föreningar för tillfället.

Nyheter

14.2 Skolan börjar - välkommen! på olika språk

Vår populära broschyr "Skolan börjar - välkommen!" finns nu översatt till olika språk. På vår webbplats finns den nu på finska, engelska, samiska, somaliska och arabiska. Tack till Suomen Vanhempainliitto för gott samarbete.

Nyheter

4.2 Hem och Skola - ny adress & telefon

Förbundet Hem och Skolas centralkansli har flyttar måndagen den 4 februari. Det nya kansliet finns i samma kvarter och adressen är Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors. Vår telefonnummer ändras så att våra gamla 09-nummer tas ur bruk och att alla i personalen i framtiden nås på mobiltelefonnummer.

Varje förälder - Bloggen

Hem och Skolas projekt Varje förälder