Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en inlärningsmiljö som är trygg och inspirerande.

Pressmeddelande

14.8 Pressmedd. Dagis börjar - Välkommen!

Dagis börjar, välkommen! 14.8 Då ett barn börjar på dagis är det en stor omställning för barnet och påverkar hela familjens vardag. Hur kan man som förälder förbereda sig på det här och vad är bra att veta på förhand? Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto har tillsammans utarbetat...

Nyheter

8.8 Skolan börjar - Välkommen

Vi har material som riktar sig till dig som förälder om hur du kan stöda ditt barn då det börjar sin skolgång. Det heter "Skolan börjar - Välkommen". Det finns också ett material för dig som har ett barn som börjar i åk 7 "Välkommen till högstadiet".

Pressmeddelande

6.8 Pressmedd. Reagera på smygavgifter

Hem och Skola: Reagera på smygavgifter i grundskolan Förbundet Hem och Skola vill inför terminsstarten uppmana alla som jobbar inom den grundläggande utbildningen att påminna sig om att aktiviteter som knyter an till skolarbetet skall vara avgiftsfria. Avgiftsfriheten är en grundprincip som skolor inte skall ge avkall på. Den garanterar...

Projektet Varje förälder

Hem och Skolas projekt i Österbotten