Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en lärmiljö som är trygg och inspirerande.

Nyheter

23.11 Tidningen Hem och Skola 4/2020 ute

Nu delas den tryckta Tidningen Hem och Skola 4/2020 ut i skolor och på daghem som har en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. - Håll utkik! Enskilda artiklar kan läsas på Hem och Skolas webbplats. Våra rubriker är: Uppdrag: Nå ut till alla föräldrar. Dags att...

Pressmeddelande

20.11 ”Vårdnadshavarens förklaring” - ny Podcast

Förbundet Hem och Skola lanserar podden ”Vårdnadshavarens förklaring” som riktar sig till föräldrar. Tanken är att ta upp olika brännande frågor från skolvärlden, säger redaktör Christian ”Kike” Bertell som är poddvärd tillsammans med förbundets verksamhetsledare Micaela Romantschuk. Till studion inbjuder de sakkunniga som har kunskap och åsikter i poddens aktuella...

Nyheter

11.11 Välkommen till andra stadiet!

Har du ett barn som går i åk 9? Nu finns det ett material som är skrivet just för dig som är förälder. Förbundet Hem och Skola har ett nytt material som riktar sig till föräldrar till nionde klassister. Materialet handlar om studievalet och studierna på andra stadiet. Välkommen till...

Projektet Varje förälder

Hem och Skolas projekt i Österbotten