Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en lärmiljö som är trygg och inspirerande.

Pressmeddelande

18.2 Tretusen "Att mötas i samtal" ges lärare

Hem och Skola ger lärare tretusen exemplar av ”Att mötas i samtal” ”Att mötas i samtal” är skriven för lärarstuderande och för fortbildning av redan yrkesverksamma pedagoger om temat att möta föräldrar. Texten är skriven av Lilian Rönnqvist och ger läraren redskap att skapa ett möte där pedagogen har en...

Nyheter

15.2 Tidningen Hem och Skola 1/2021 är här

Hur ser vardagen ut i skolor och daghem efter ett år i coronapandemins skugga? Artiklar om temat ingår i Tidningen Hem och Skola 1/2021. Det är det första nummer vår nya redaktör, Tommy Pohjola, basar för. Numret delas ut i tryckt form före sportlovet i skolor och daghem som har...

Pressmeddelande

5.2 Föräldrabarometern 2021 öppnas

Nu efterlyses föräldrars erfarenheter av coronatiden. Hur fungerar skolgången läsåret under läsåret 2020-2021 ur föräldrasynpunkt? I den nationella undersökningen Föräldrabarometern efterlyser Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto erfarenheter av föräldrar som har barn i grundskolan. Varje familjs upplevelse är unik och därför behövs så många svar som möjligt för...

Projektet Varje förälder

Hem och Skolas projekt i Österbotten