Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en inlärningsmiljö som är trygg och inspirerande.

Pressmeddelande

4.12 Hur övervaka skolan?

Vi behöver en myndighet som självmant övervakar och ingriper när skollagen och läroplanen inte följs Regionförvaltningen måste få större befogenheter att på eget initiativ granska kvalitéten och jämlikheten i skolan. Vårt nuvarande övervakningssystem är tandlöst, långsamt och byråkratiskt, anser Finlands Svenska Lärarförbund, Hem och Skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Ansvaret...

Pressmeddelande

24.12 En nykter jul för barnens skull

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2018 Föräldrarnas missbruk ofta en bakgrundsfaktor till livslånga problem hos barn och unga.Ju oftare och ju mer berusningsinriktat finländska unga och medelålders vuxna dricker alkohol, desto mer tillåtande förhåller de sig till att barn är närvarande när det sker. Trots att föräldrarnas attityd...

Aktuellt

14.1 Vinn en Popcorn-maskin till din förening

Popcorn och Hem och Skola 50 år – Bidra och vinn en Popcorn-maskin till din förening Nu samlar vi in idéer och innovationer som utvecklats i våra medlemsföreningar under årens lopp. Hur?Skriv en e-post till adressen hemochskola@hemochskola.fi där du beskriver den innovativa Hem och Skola-aktiviteten. Vad har förstärkt samhörigheten och...

En nykter jul för barnens skull

Hem och Skola är en av organisationerna som stöder kampanjen.