Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en inlärningsmiljö som är trygg och inspirerande.

Nyheter

10.9 Förälder till barn på dagis? Din åsikt behövs!

Dagisbarometern – en enkät för dig som är förälder! Vilken åsikt har du om ditt barns dagis och om småbarnspedagogiken? Har samarbetet med daghemmet varit smidigt? Hur genomförs föräldrarnas delaktighet i småbarnspedagogiken? Svara på Dagisbarometern och berätta vad du tycker. Din åsikt är viktig för oss. Det tar högst 15...

Nyheter

4.9 Lägerskolstipendium att söka senast 1.11

Lisi Wahls lägerskolstipendium att söka senast 1.11 Har ni en klass eller en grupp som planerar en lägerskola för kalenderåret 2020? Nu är det dags att ansöka om understöd! Det kan vara en kontaktperson från lägerskolgruppen som är den som skriver ansökan eller så kan läraren göra det. Sprid informationen...

Pressmeddelande

28.8 Katarina Perander-Norrgård ny på Hem och Skola

Katarina Perander-Norrgård nyanställd rådgivare på Hem och Skola. Förbundet Hem och Skola har en ny medarbetare i Katarina Perander-Norrgård som började på sitt nya jobb i augusti. Perander-Norrgård är själv tvåbarnsmamma och har varit föreningsaktiv i Staffansby Hem och Skola i Helsingfors. Till sin utbildning är hon socialpsykolog och håller...

Projektet Varje förälder

Hem och Skolas projekt i Österbotten