Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en inlärningsmiljö som är trygg och inspirerande.

Pressmeddelande

1.10 Pressmedd. Bokregn och lägerskolstipendier

Nu har 35 modersmålslärare i årskurs 7-9 nåtts av Hem och Skolas bokpaket. Det är frågan om klassuppsättningar av olika böcker som läraren har kunnat anhålla om och välja emellan. Sammanlagt innehöll de 35 paketen 1050 böcker. Det är Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd som finansierar böckerna. De tre mest...

Pressmeddelande

20.9 Pressmedd. Hem och Skola-dagen fre 27.9

Aktivare dialog med hemmen om undervisningen och skolan behövs Samarbetet mellan hemmet och skolan har antecknats utförligt i grunderna för läroplanen, men genomförandet av detta samarbete kräver aktivare samtal och möten mellan föräldrarna och skolan än vad fallet är i dag. Den offentliga diskussionen om skolan visar att det är...

Nyheter

10.9 Förälder till barn på dagis? Din åsikt behövs!

Dagisbarometern – en enkät för dig som är förälder! Vilken åsikt har du om ditt barns dagis och om småbarnspedagogiken? Har samarbetet med daghemmet varit smidigt? Hur genomförs föräldrarnas delaktighet i småbarnspedagogiken? Svara på Dagisbarometern och berätta vad du tycker. Din åsikt är viktig för oss. Det tar högst 15...

Projektet Varje förälder

Hem och Skolas projekt i Österbotten