Artikel

”Placera barnet i mitten”

Också den bästa skolan kan vara ojämlik. Petra Högnäs och Linda Björkgård arbetar med bättre kommunikation och större delaktighet. Finland har en av världens bästa skolor. Men även forskning som Pisa-undersökningen visar på ökad polarisering. Bäst gäller inte alla. Projektet Varje förälder vill öka hemmens delaktighet i skolan. Enligt projektledare...