Tillbaka

Till föreningar, november 2021

Att satsa på välbefinnade – Temaåret Fokus Må bra
En föräldraförening kan verka på många sätt för att stärka välbefinnande i skolan eller på dagis. Många föreningar har hakat på temaåret och satsar på verksamhet som stöder välbefinnandet. Välkommen på online-Föreningsfika tisdagen den 11 januari kl.18-19.30 som kickar igång vårterminens Fokus Må bra-verksamhet. Ett ypperligt tillfälle att få veta mera om hur andra föreningar valt att skapa Fokus Må bra-verksamhet. Det är inte för sent att haka på temat och förbundet kommer att fortsätta stödja temaåret ännu under läsåret 2022-2023. Läs mera om Fokus Må bra.

Är du nyvald ordförande eller sekreterare?
Grattis till det viktiga och roliga uppdraget! Kom ihåg att anmäla till förbundet om ni har en nyvald ordförande eller sekreterare. Då når informationen i framtiden rätt personer i er förening.

Notera att föreningen skall göra en separat anmälan till Patent-och registerstyrelsen PRH då föreningens namntecknare ändras. Det är viktigt att den här anmälan görs då personerna som finns i PRHs register officiellt är föreningens ansvarspersoner

PRH putsar ibland sina register och tar bort föreningar som inte på länge uppdaterat sin information så det är bra att kolla att er förenings uppgifter stämmer. Via PRH:s webbplats kan du hitta uppgifter om din förening som t.ex. föreningens officiella namn, registreringsnummer och när namntecknarna senast ändrats.

FB-gruppen Ordförande för föräldraföreningar
Om du finns på FB så kan du ansöka om att få komma med i den slutna FB-gruppen ”Ordförande för föräldraföreningar” genom att uppge vilken förening du representerar. Tanken med gruppen är att skapa en grupp där föreningsordförande med låg tröskel får kontakt med varandra och med oss som arbetar på förbundets kansli.

Feedback på tidningen Hem och Skola
Vi bad om respons på senaste nummer av tidningen Hem och Skola – tack till alla som bidrog! De allra flesta som besvarade frågorna i vårt responsformulär gillar tidningen och upplägget. Resultatet på frågan ”Vad tycker du om tidningen Hem och Skola” blev 4,1 (på en skala 1=inte alls 5 =mycket bra). Många som besvarade enkäten delade med sig av tankar om vilka frågor som intresserar dem som läsare. Kontakta gärna redaktor@hemochskola.fi med tips om vilka spännande frågor som är aktuella inom er förening.

Föräldrar med annan språk-och kulturbakgrund?
Inom ramen för Hem och Skolas projekt Varje förälder (2018-2021) ordnades föräldrastödsgrupper för skolföräldrar med annan språk- och kulturbakgrund. Målsättningen med träffarna var att deltagarna skulle få insikter som kunde stötta dem i deras nya liv och få kompetens att hantera utmaningar som man kan stöta på som skolförälder i ett nytt samhälle. Träffarna fungerade även som kamratstöd då man genom att utbyta erfarenheter kunde få stöd av andra i samma situation.

I samarbete med Bildningsalliansen har vi skapat ett undervisningsmaterial som baserar sig på den kunskap, information och de erfarenheter som föräldrastödsgrupperna gett. Materialet kan användas inom den fria bildningen, i skolan eventuellt i samarbete med Hem och Skola-föreningar.

Podden Vårdnadshavarens förklaring
Känner du redan till vår Föräldrapodd Vårdnadshavarens förklaring? I det senaste avsnittet ställdes frågan ”Finns det klasser i klassen?” Avsnittet handlar om social ojämlikhet, en fråga som är viktig att beakta också då man planerar föreningens verksamhet. I följande avsnitt kommer vi att söka svar på frågan ”Behövs det konst- och färdighetsämnen i skolan?”. Podden Vårdnadshavarens förklaring hittas på Soundcloud och de vanligaste poddplattformarna. Puffa gärna podden via er förenings informationskanaler.

Spelglädje med Hem och Skola-dagens spel
Årets Hem och Skola-dag i slutet av september firades i speciella tecken. Inte alla skolor hade möjlighet att välkomna föräldrar in till skolans utrymmen. I höstas erbjöds skolor därför möjligheten att använda ett nytt online Hem och Skola-dags spel där spelplanen är Mammutbackens skola. Spelet möjliggör virtuell interaktion mellan föräldrar, elever och lärare antingen i samband med en fysisk träff eller på distans. Spelet finns tillgängligt under hela läsåret på spelportalen seppo.io. Anvisningarna för att komma igång med spelet finns på Hem och Skola-dagen webbplats. Ni får gärna testa Hem och Skola-dags spelet under era träffar och kostnadsfritt använda er av det under hela läsåret.

Tips: Skapa en årsklocka
En årsklocka kan vara ett behändigt verktyg då ni planerar föreningens verksamhetsår. I den skriver man in planen för vad och när man ämnar förverkliga något. På förbundets webbplats finns en version av en enkel årsklocka som ni kan komplettera och ändra så att den passar just er förening.

Ta gärna kontakt med oss på förbundet! Du når oss alla per e-post: hemochskola@hemochskola.fi