Tillbaka

Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli

– Mamma, de har ändrat receptet på de vegetariska biffarna, kan du vara snäll och göra någonting åt det?

Det äldre barnet, i sjätte klass, är inte särdeles nöjt med den nya versionen av biffar som serverats under skollunchen. De som serverades tidigare var bättre och enligt barnet är det mammas uppgift att se till att det blir ändring.

Barnet har på sätt och vis rätt. Jag är, utöver att jag är mamma och driver ett företag, också förtroendevald i vår hemkommun. Under min första period i fullmäktige satt jag som ordförande i social- och hälsovårdsutskottet och i och med att matservicen låg i det utskottet ansvarade jag också för den mat som serveras i skolorna.

Orsaken till att jag ställde upp i ett första kommunalval var enkel, jag drivs av en vilja att göra saker till förmån för min omgivning. Lite mer specifik fick jag lov att vara då jag fyllde i olika valkompasser och det föll sig ganska naturligt att mitt fokus låg på barn och unga. Småbarnspedagogik, friska skolor och utbildad personal – saker som var och är viktiga för att vardagen ska fungera.

På tal om att få vardagen att fungera. Jag blir än i dag överraskad då jag stöter på människor som säger att politik inte intresserar dem. I synnerhet i det lokala beslutsfattandet är det de vardagliga frågorna som är politik. Från rådgivningen till döden, i allt detta spelar politik en stor roll.

Tillbaka till de vegetariska biffarna och till rollerna som mamma, företagare och förtroendevald. Trots viss insikt i hur beslutsfattandet sker på lokal nivå är också jag överraskad över hur mycket tid man kan och måste lägga ner på det här arbetet. Det är inte ett fullmäktigemöte i månaden, det är också styrelse- och utskottsmöten, samkommunernas möten, tiden man lägger på att sätta sig in i alla de ärenden som finns på de olika listorna och kontakten med inte sällan upprörda invånare.

Det händer att både barn och man, ibland också hunden, tycker att mina kvällar är för uppbokade. Jag har inte alltid tid med barnens fritidsintressen och samvaro och har förklarat mig genom att säga att jag också vill jobba för att så många som möjligt ska ha det så bra som möjligt. Tack vare de här diskussionerna blir det en del samtal om hur närsamhället fungerar, vilka utmaningar man kan stöta på och vad var och en av oss kan göra för att bidra till en bättre vardag – politik, helt enkelt.

Jag är inte ute efter att mina barn ska bli beslutsfattare, men hoppas att de ska se att mycket i vår omgivning går att påverka också mot det bättre. Det kan handla om vegetariska biffar, det kan handla om vad som helst som berör barnen och deras vänner.

För mina barn är jag naturligtvis först och främst deras mamma och jag är alldeles säker på att de inte skulle nämna mig om de ombads berätta vem som är deras främsta förebild.  Men, jag erkänner gärna att jag är väldigt stolt och glad över att stora barnet redan nu valt att vara aktiv i skolans elevråd.

Micaela Röman

Mamma, företagare och förtroendevald i Sibbo och även ny medlem i tidningens redaktionsråd

Tidningen Hem och Skola 4/2021