Tillbaka

En avgiftsfri skola är en rikedom

En god vän till mig flyttade tillfälligt till USA för ett par år sedan och via henne har vi fått en viss insyn i ett annat skolsystem. Och för all del – också i ett annat sätt att engagera föräldrar i skollivet.
För visst är föräldrarna engagerade, det är ett måste. Varje förälder, eller snarare familj, har inbokade turer i skolan, en tid då man förväntas vara närvarande och hjälpa till med undervisningen. Det går väl ihop på något sätt eftersom den ena föräldern i regel är hemma på dagarna, helt enkelt för att vardagen skall gå ihop på något sätt.
Föräldramöten har man med jämna mellanrum och de behövs verkligen – för att samla in pengar. Man inleder med att fråga vem som donerar 50 000 dollar. En hand höjs till ljudliga applåder och så går man ner steg för steg till några hundra dollar. Då lyfts även de mest motsträviga händerna – bland dem min väns.

I många Hem och Skola-föreningar talar man om att sätta en guldkant på tillvaron. Att ge det där lilla extra som kan få vissa skol-dagar att bli speciella. Att möjliggöra någonting ut-över det vanliga. Lyckligtvis behöver vi inte befatta oss med de helt grundläg-gande frågorna. Vi behöver inte fungera som assistenter, fixa skolböcker eller undervisningsmaterial och det är en viktig sak. Det kan vara en svår balansgång ibland, vilket vissa av våra medlemsföreningar har märkt. Många föreningar har fått direkta förfråg-ningar om att bistå med sådant som helt klart inte hör Hem och Skola till. Vi skall inte köpa undervisningsmaterial eller stå för personalkostnader eller kostnader för grundläggande idrottsutrustning.
För att kartlägga hur omfattande problemet är gjorde vi en enkät bland er, våra medlemmar. Enligt den upplevde en fjärdedel av våra medlemsföreningar att trycket på Hem och Skola har ökat. Allt oftare blir vi ombedda att stå för sådana kostnader som skolväsendet borde stå för.
Grundskolan är en framgång på många sätt. Den har möjliggjort att varje finländskt barn har tillgång till en bra skola på jämlika grunder. Alla skall ha möjlighet till en likvärdig utbildning, oberoende av om det finns en aktiv Hem och Skola-förening eller inte. Därför är det enormt viktigt att vi hela tiden är medvetna om de små saker, förfrågningar eller önskningar som vi gärna skulle uppfylla men som samtidigt riskerar att nagga den jämlikheten i kanterna.
Varje barn har rätt till en avgiftsfri grundläggande utbildning. Det fastställde riksdagens biträdande justitieombudsman nyligen i tre avgöranden av klagomål som gällde avgiftsbelagd verksamhet i skolan. Budskapet är entydigt, alla elever har rätt att delta i undervisningen utan tilläggsavgifter. Extra avgifter som direkt eller indirekt läggs på föräldrarna kan bidra till en social orättvisa, vilket rimmar illa med den grundläggande undervisningens syfte.

Jag är också övertygad om att vi som föräldrar kan bidra med så mycket annat än att samla pengar till skolan eller klasskassan. Genom att lära känna varandra, genom att kommunicera sinsemellan och med skolan kan vi redan bidra med mycket gott. Om ni upplever att ni ställs inför situationer som ens lite påminner om dem jag beskrivit ovan hoppas jag att ni tar tag i saken och för en diskussion med skolan och skolväsendet i er egen kommun. En avgiftsfri, jämställd skola är en rikedom, och skall vara det för alla.

Ledare i Tidningen Hem och Skola 1/2020 skriven av förbundsordförande Anders Adlercreutz.