Tillbaka

Frågor som håller i 50 år

Inför utgivningen av det här numret har jag suttit på Hem och Skolas kontor och bläddrat i gamla, gulnade upplagor av tidningen Hem och Skola, eller Vi och vår skola som tidningen hette i många år. Det är både underhållande och tankeväckande läsning.
Det är stora, tjockbågade glasögon som figurerar i de svartvita fotografierna från 70-talet. I spalterna oroar sig föräldrar över ungdomars TV-tittande, trots att kanalerna bara är två till antalet. Jag drar lite på mun.
Samtidigt är det mycket som är oförändrat och inte alls dammigt. ”Skärp er föräldrar! Intressera er mer för skolfrågor!” lyder en rubrik från 1975. En artikel från 1979 beklagar att byskolor stängs.
”Föräldrar och lärare tala med varandra”, lyder en annan rubrik från 1982. En annan artikel diskuterar hur man kan stödja tvåspråkighet i skolorna. Hur är det med barnens fritidsaktiviteter? En del barn gör ingenting efter skolan, andra har ingen fritid alls. Betygen debatteras, stipendierna, sommarloven, lärarbristen, besparingarna, skolmaten, skolfotograferingen, skoltröttheten…
Jag inser snabbt att det egentligen inte är så mycket som har förändrats. Till och med de tjockbågade glasögonen har gjort comeback, och föräldrars engagemang för barnens skolgång är lika viktig som alltid!

Pamela Friström
redaktör

Tidningen Hem och Skola 2/2019