Tillbaka

Februari 2019

Bästa ordförande och sekreterare,

Det har varit en händelserik början på året för Förbundet Hem och Skola. Vi har ett nytt kansli, nya webbsidor, årsmöte på kommande och nu förnyar vi också föreningsbreven. Tanken är att i varje brev få in några praktiska tips och stöd för verksamheten för att inspirera er som gör ett värdefullt arbete i föreningens vardag.

Inbjudan till Förbundet Hem och Skolas årsmöte den 27 april
Kom och träffa andra som är aktiva i Hem och Skola och kom med och påverka Förbundet Hem och Skolas verksamhet! Årsmötet hålls i Helsingfors lördagen den 27 april i Glaspalatset i Helsingfors centrum. Årsmötet hålls i ett kabinett i Ravintola Lasipalatsi, Mannerheimvägen 22-24, kl. 12-13. Fullmaktsgranskning börjar fr.o.m kl. 11.30. De 25 föreningsrepresentanter som anmäler sig först per e-post till hemochskola@hemochskola.fi bjuds på en guidad rundtur efter årsmötet på Amos Rex som finns i samma byggnad. När du representerar din förening så kom ihåg att ta med en fullmakt till mötet från din förenings sida. Varje förening har möjlighet att nominera kandidater till förbundets styrelse, det är ett sätt för er förening att dela med sig av erfarenheter och få ny inspiration via förbundsstyrelsen. Styrelsemedlemmar från Åboland, Norra Österbotten och Helsingfors är nu i tur att avgå. Dokumenten för årsmöte kommer att laddas upp här.

Nya föreläsare
Vi har många nya föreläsare i vår föreläsarpool för föräldrakvällar. Kolla in hela vårt utbud på vår webbplats. Där framkommer det också vilka förläsare som har koncept som riktar sig till skolbarns föräldrar och vem som föreläser för föräldrar med barn på dagis. Anna Henning och Matilda Ståhl leder diskussioner om föräldraskap i spelens och digitaliseringens tid, men lite olika ingångar. Jeanette Szymanski föreläser om hur man som förälder kan stöda sitt barn och hur man kan lära sig att säga nej. Mirjam Malik föreläser kring Respekt i olika hänseenden och Liselott Lindéns tema är hur man som förälder kan tala om sexualitet på ett bra sätt med sitt barn. Både Mirjam och Liselotts föreläsning riktar sig till föräldrar med barn i högstadiet. Liselotts föreläsning för föräldrar tar avstamp i ”Fair Sex” som är ett material som utvecklats för att diskutera temat sexualitet med ungdomar.

50 innovationer – Popcornmaskiner till Kvevlax och Lovisa
Varma gratulationer till Hem och Skola i Kvevlax och Hem och Skola vid Lovisanejdens högstadium! De gynnades av Fru Fortuna i utlottningen bland dem som bidragit med beskrivning av tips på meningsfull verksamhet som en föräldraförening kan ha. Tack till alla som skickat in sina bidrag! Vi kommer att sprida de goda uppslag till verksamhet som ni delade med er av.

Föreningsverksamhet – för vem?
Känns det som om verksamheten snurrar på i gamla hjulspår och det är svårt att engagera föräldrar? Ett bra sätt att få nya fräscha idéer kan vara att skicka ut ett enkelt frågeformulär till alla föräldrar (och elever) och höra sig för vilka önskemål och förväntningar det finns på verksamheten. I samband med detta kan föreningen formulera syftet med verksamheten så att det blir lätt för var och en att formulera varför vår förening finns till.

Hem och Skolas kansli har flyttat
Förbundet Hem och Skolas kansli i Helsingfors har flyttat till ett annat utrymme i samma kvarter. Den nya adressen är Nylandsgatan 17 B 27. Notera att vi i samband med flytten avlutat våra telefonnummer som börjar på 09-. Nu nås alla anställda på mobiltelefonnummer som hittas på vår förnyade webbplats. Ta gärna kontakt med oss på Hem och Skolas kansli.