Årsmöte 2021

Förbundets årsmöte är lördagen den 24 april 2021

Förbundet Hem och Skola kallar sina medlemmar till årsmöte lördagen den 24 april kl.11.30. Årsmötet ordnas som ett hybridmöte, det betyder att det finns möjlighet att delta i mötet online och på plats i Helsingfors.

Deltagande online är att rekommendera med tanke på rådande coronaläge. Det fysiska mötet ordnas i Hotell Vaakunas konferensutrymmen, 10 våningen, invid järnvägsstationen i Helsingfors. Adressen är Stationsplatsen 2. Vänligen anmäl dig till mötet per e-post:

hemochskola@hemochskola.fi

senast 21.4 och ange ifall du ämnar delta online eller önskar delta i mötet på plats. Vi beaktar eventuella begränsningar om hur många personer som får samlas på ett och samma ställe. Anmälningen behövs så att vi vid behov kan begränsa antalet personer som deltar fysiskt och hänvisa till online-mötet istället.

Efter årsmötet, ca kl.13-14, kommer Arcadas prorektor Henrika Franck att föreläsa online under rubriken:

”Moralisk närsynthet – varför handlar vi inte alltid som vi vill eller som vi vet att skulle vara rätt?”

Mera info om årsmötesprogrammet skickas till föreningarna och möteshandlingar laddas upp på den här sidan.

Dokument som skickas in före årsmötet.

Nomineringsblanketten och Motionsblanketten skall nå oss senast 10.4.2021. Fullmaktsblanketten skickas senast 21.4.2021