Årsmöte

Årsmötet eller föreningsmötet är Förbundet Hem och Skolas högsta beslutande organ. Enligt våra stadgar skall årsmötet hållas inom utgången av april-månad. Nästa årsmöte hålls lördagen den 18 april 2020 i Åbo.