Årsmötet uppskjutet

P.g.a. coronaepidemin har det planerade årsmötet 18.4 uppskjutits. Så snart det nya datumet klarnat uppdateras informationen på den här webbsidan. Nedan info som annars är korrekt, förutom mötesdatum och plats, som klarnar senare.

Årsmötet eller föreningsmötet är Förbundet Hem och Skolas högsta beslutande organ. Nedan finns länkar till de bilagor som behövs inför och under mötet.


Under mötet kommer det att väljas en del nya styrelsemedlemmar för att ersätta dem som är i tur att avgå. Är du eller någon i er förening en aktiv person som gärna delar med sig av erfarenheter från föräldraföreningsverksamhet och brinner för att nätverka och komma med och utveckla centralorganisationens, Förbundet Hem och Skolas, verksamhet? Då skall er förening skicka in en nominering av den personen inför årsmötet. Nu kommer det att behövas efterträdare till styrelsemedlemmar från Södra Österbotten, Östra Nyland, Åland och Västra Nyland. Uppdraget som styrelsemedlem innebär 5-6 styrelsemöten per år oftast i Helsingfors.

Medlemsföreningarna har rätt att nominera kandidater till styrelsen och skriva en motion till förbundsmötet. Nomineringar och motioner skall skickas in senast 4.4.

Nedan hittas andra dokument som hänför sig till årsmötet: