Årsmöte

Årsmötet eller föreningsmötet är Förbundet Hem och Skolas högsta beslutande organ. Enligt våra stadgar skall årsmötet hållas inom utgången av april-månad.

Kallelse till Förbundet Hem och Skolas årsmöte den 27 april 2019

Årsmötet hålls i Helsingfors lördagen den 27 april i Glaspalatset i Helsingfors centrum. Årsmötet hålls i ett kabinett i Restaurang Lasipalatsi, Mannerheimvägen 22-24,  kl. 12-13. Fullmaktsgranskning fr.o.m kl. 11.30.

Föredragningslista för årsmötet 2019

Bilagor till föredragningslistan: Årsberättelse 2018, Bokslut 2018, Revisionsberättelse 2018, Verksamhetsplan 2019, Budget 2019

De 25 föreningsrepresentanter som anmäler sig först per e-post till hemochskola@hemochskola.fi bjuds på en guidad rundtur på Amos Rex efter årsmötet som finns i samma byggnad. Då du representerar din förening så kom ihåg att ta med en fullmakt från din förenings sida.

Det senaste årsmötet hölls 21.4.2018. Då godkändes bl.a. verksamhetsplanen för 2018 och årsberättelsen och bokslutet 2017.