Årsmöte

Årsmötet eller föreningsmötet är Förbundet Hem och Skolas högsta beslutande organ. Enligt våra stadgar skall årsmötet hållas inom utgången av april-månad. Nästa årsmöte hålls 18.2 2020 i Åbo.