Årsmötet må 15.6

Förbundet Hem och skolas i Finland rf:s årsmöte hålls måndag 15.6.2020 klockan 18.00 i G18-huset, Georgsgatan 18 i Helsingfors. Undantagsvis kan man också detta år delta på distans.

Årsmötet eller föreningsmötet är Förbundet Hem och Skolas högsta beslutande organ. Nedan finns länkar till de bilagor som behövs inför och under mötet.

Fullmaktsblanketten skickas till adressen hemochskola@hemochskola.fi senast 13.6. Anmälan till årsmötet sker också senast 13.6 på adressen https://blanketter.hemochskola.fi/arsmote/


Under mötet kommer det att väljas en del nya styrelsemedlemmar för att ersätta dem som är i tur att avgå. Är du eller någon i er förening en aktiv person som gärna delar med sig av erfarenheter från föräldraföreningsverksamhet och brinner för att nätverka och komma med och utveckla centralorganisationens, Förbundet Hem och Skolas, verksamhet? Då skall er förening skicka in en nominering av den personen inför årsmötet. Nu kommer det att behövas efterträdare till styrelsemedlemmar från Södra Österbotten, Östra Nyland, Åland och Västra Nyland. Uppdraget som styrelsemedlem innebär 5-6 styrelsemöten per år oftast i Helsingfors.

Medlemsföreningarna har rätt att nominera kandidater till styrelsen och skriva en motion till förbundsmötet. Nomineringar och motioner skall skickas in senast 1.6.

Nedan hittas andra dokument som hänför sig till årsmötet: