Nyheter

25.2 Nya föreläsare

Förbundet erbjuder sina medlemsföreningar möjlighet anlita en föreläsare för en föräldrakväll. Nu har vårt nätverk fått ett tillägg i Mia Montonen. Hennes rubrik är: Kärlek, tid och stresshantering – verktyg till ett bättre föräldraskap. Konceptet består av en föreläsning och diskussion samt konkreta tips på hur man som förälder kan...

Föreläsare

Anne Ahlefelt

Anne Ahlefelts tema är hur vi som föräldrar skall tala med barn och unga om rusmedel. Rubriken är ”Hur tala om rusmedel med barn och unga?” och upplägget kan anpassas till föräldragruppen beroende på om hur gamla barn de har. Socionom Anne Ahlefelt har mångårig erfarenhet av rusmedelsförebyggande arbete i...

Föreläsare

Anna Henning

”Föräldraskap i en digital tid”. En workshop med föreläsning och diskussion om skärmar, smarttelefoner, sociala medier och ständig uppkoppling. Hur kan vi som föräldrar stöda våra barn och unga till största möjliga välmående i dagens digitala samhälle? Anna är socialpsykolog och förälder och arbetar som universitetslektor vid Soc&kom, Helsingfors universitet....

Föreläsare

Magnus Lassander

Magnus Lassander - Första hjälpen för småbarnsföräldrar. Hur ska jag hjälpa mitt barn då olyckan är framme. Magnus är sjukskötare inom akuta sjukvården och utbildare i första hjälpen och hälsokunskap. Han är också närvårdare med inriktning på barn och ungdomar.

Föreläsare

Mia Montonen

Kärlek, tid och stresshantering – verktyg till att bli en bättre förälder Kvällen består av en föreläsning och diskussion samt konkreta tips på hur man som förälder kan jobba med sin relation till barnet. Helheten lämpar sig bäst för föräldrakvällar i åk 1-6 eller på daghem. Mia Montonen är sjukskötare,...

Föreläsare

Pia Norrbäck-Kackur

Pia Norrbäck-Kackur, föreläsare, fortbildare och mamma till tre barn. Rubrikalternativ ett: "Att kyssa en groda eller ha en padda i knät". Föreläsningen handlar om små barns användning av ipads och telefoner och hur det påverkar dem.  Rubrikalternativ två: "Vad händer i hjärnan när man läser eller hör en berättelse." Rubrikalternativ...

Föreläsare

Virve Savoila

Virve Savoila har en interaktiv föreläsning om hur du som vårdnadshavare kan ta upp samtalsämnen så som våld, sexuella trakasserier och normer med ditt barn. Föreläsningen baserar sig på och stöds av materialet "Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier" som är skapat av jämställdhetskonsultföretaget Ekvalita.

Föreläsare

Jennie Stolzmann -Frankenhaeuser

Hur kan vi skapa ett dagis där alla trivs och mår bra? Hur kan vi som föräldrar stöda våra barns kompisrelationer och det mobbningsförebyggande arbetet på dagis? Föreläsarna jobbar alla på Folkhälsan som sakkunniga inom det mobbningsförebyggande arbetet bland små barn. Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser (föreläser främst i Nyland och Östra Nyland)

Föreläsare

Maria Stoor-Grenner

Hur kan vi skapa ett dagis där alla trivs och mår bra? Hur kan vi som föräldrar stöda våra barns kompisrelationer och det mobbningsförebyggande arbetet på dagis? Föreläsarna jobbar alla på Folkhälsan som sakkunniga inom det mobbningsförebyggande arbetet bland små barn. Maria Stoor-Grenner (föreläser främst i Nyland och Västra Nyland)

Föreläsare

Jeanette Szymanski

Jeanette är en erfaren föreläsare och coach som strävar till att skapa interaktiva föräldrakvällar. 1. Hur bemöter du ditt barn i medgång och motgång?Lär dig konsten att ge uppbyggande och konstruktiv feedback samt att skilja mellan misstag och oönskat beteende. 2. Lär dig som förälder att säga nej på ett...