En kvart om dagen

Visst vore det underbart om barnen och de unga älskade att läsa, var nyfikna och hade ett starkt modersmål och att de dessutom att hade en stark svenska; att de pratade, läste och skrev – gärna och bra.

Men vi vet också att det behövs hårt arbete för att uppnå detta.

“En kvart om dagen” är en lästräningsmetod där meningen är att en elev läser för sin förälder eller en förälder läser högt för eleven minst en kvart, alltså minst 15 minuter varje dag.

  • är tänkt för nybörjarläsarna
  • introducerar metoden och skapar rutiner
  • kan användas de fem första veckorna
  • förklarar för föräldrarna vad metoden går ut på
  • inspirerar och uppmuntrar eleverna och föräldrarna
  • har utrymme för föräldrarnas och lärarens anteckningar
  • innehåller uppgifter för eleverna
  • kan användas som du finner det bäst i din klass
Kvart om dagen

En kvart om dagen broschyren

Powerpoint presentation för föräldramöten

Vi har skapat en powerpoint-presentation som kan användas i samband med föräldramöten. Presentationen kan omarbetas efter behov.